Vindpinad

Vindpinad ligger i skärningspunkten där modernt friluftsliv, hållbarhet och e-handel möts. Grundaren Oskar kom till oss i slutet av sommaren 2018 för rådgivning i ett läge då han fortfarande knappt tagit första spadtaget. Det som utgjorde kärnan i Oskars idéer var att ge konsumenter möjligheten att bedöma en hållbarhetsgraden i de plagg de köper av Vindpinad. Hur hållbart ett plagg är beror på en rad olika parametrar och som kund är det svårt att veta vad som är viktigt. Oskar har därför lagt stor kraft och möda på att skapa en modell som förenklar denna bedömning. På grund av unikiteten i denna modell och platsen den tar i Oskars medvetande kom vi överens om att den fick utgöra kärnan för gestaltningen av varumärket Vindpinad.

 

Vi hade tidigt en önskan att figurmärke i Vindpinads identitet skulle ha en djupare innebörd än vad exempelvis bokstäverna VP har. Vi skissade därför redan från början på figurmärket parallellt med hur hållbarhetsgraden visualiseras med avsikt att linjera dessa två och skapa ett genomgående koncept. Det vi önskade åstadkomma var en symbol som på ett subtilt sätt drar tankarna till Vindpinads hållbarhetsmodell men också tvärtom.

 

Vi hade tidigt en önskan att figurmärke i Vindpinads identitet skulle ha en djupare innebörd än vad exempelvis bokstäverna VP har. Vi skissade därför redan från början på figurmärket parallellt med hur hållbarhetsgraden visualiseras med avsikt att linjera dessa två och skapa ett genomgående koncept. Det vi önskade åstadkomma var en symbol som på ett subtilt sätt drar tankarna till Vindpinads hållbarhetsmodell men också tvärtom.

 

När Oskar startade Vindpinad startade han inte bara ett företag, han startade en rörelse. Vindpinad behöver därför en logga värdig någon som vill förändra hur vi ser på hållbarhet när vi kittar upp oss inför nästa äventyr. 

När Oskar startade Vindpinad startade han inte bara ett företag, han startade en rörelse. Vindpinad behöver därför en logga värdig någon som vill förändra hur vi ser på hållbarhet när vi kittar upp oss inför nästa äventyr.