Kontakta oss

Våra olikheter gör oss enkla att jobba med.
Enkla att förstå, prata och dela idéer med.

Alexander Karlsson

Alexander Karlsson System Developer

Lisa Höjlund

Lisa Höjlund UX Designer

+46 709 49 87 63

Magnus Edvardsson

Magnus Edvardsson CEO / Online Strategist

+46 730 33 83 00

Maria Wahlén

Maria Wahlén Financial Assistant

+46 739 92 50 02

Björn Strömblom

Björn Strömblom Technical Project Manager

+46 705 223 570

Det handlar om försäljning. Försäljning handlar om relationer

Helena Lindborg

Helena Lindborg Team leader

+46 733 619 892

UX är inte samma sak som design. Design är en del av UX.

Anders Kleve

Anders Kleve Front-End Developer

Peter Teider

Peter Teider System Developer

+46 708 709 142

Yann Hervy

Yann Hervy Solutions Architect

+46 733 619 893

Fredrik Åstrand

Fredrik Åstrand Solutions Architect

+46 766 37 63 48

Jessica Swahn

Jessica Swahn System Developer

+46 709 802 363

Jonas Modin

Jonas Modin Concept Director

Martin Zacharoff

Martin Zacharoff System Developer

+46 733 619 895

Johannes Tveitan

Johannes Tveitan CTO

+46 708 322 883

Det digitala är ett perspektiv som spänner över hela din organisation och din verksamhet.

Johan Arbliden

Johan Arbliden System Developer

+46 702 998 885

Kundens vilja att köpa är direkt knutet till relevansen i det du presenterar.

Henrik Siverbo

Henrik Siverbo Project Manager

+46 733 928 715

Mattias Ekestena

Mattias Ekestena Marketing / Online Strategist

+46 733 61 98 82

Pierre Setteskog

Pierre Setteskog Solutions Architect

Peter Öxgård

Peter Öxgård Online Strategist

+46 709 486 479

Hamdoon Mohammad

Hamdoon Mohammad System Developer

+46 708 709 148

Vårt arbete resulterar kanske ofta i en teknisk lösning men börjar alltid i förståelsen för spelet mellan människor. Ibland människor och maskiner men alltid människor. Det är där det börjar och slutar.

 

Involvera alla berörda parter så tidigt som möjligt! Både externa användare, kunder och kollegor.

Patrik Willesson

Patrik Willesson COO

+46 723 95 08 44

Daniel Georgsson

Daniel Georgsson Creative Director

+46 733 89 87 13

Henrik Eliasson

Henrik Eliasson Solutions Architect

+46 733 370 933

Nicklas Savonen

Nicklas Savonen System Developer

+46 706 954 772

Fokusera på användarnas behov och fyll din lösning med rätt verktyg.

Niklas Trygg

Niklas Trygg Technical Project Manager

+46 736 306 213

Should I deploy on a friday afternoon?
 - No!

But what if...
 - NO!!

Terje Erwing Bjelkholm

Terje Erwing Bjelkholm Solutions Architect

+46 733 370 521

Per Axelsson

Per Axelsson System Developer

+46 733 10 80 52

Jorma Tolonen

Jorma Tolonen CFO

+46 733 619 881

Niclas Rudolfsson

Niclas Rudolfsson Team leader/Project Manager

+46 70-834 21 86

Tobias Berg

Tobias Berg Solutions Architect / Technical Project Manager

+46 708 311640

Mikael Karlsson

Mikael Karlsson Front-End Developer

+4670 893 05 51

Är du vår blivande Wipster?

Skicka din ansökan!