Kontakta oss

Våra olikheter gör oss enkla att jobba med.
Enkla att förstå, prata och dela idéer med.

Alexander Karlsson

Alexander Karlsson System Developer

Lisa Höjlund

Lisa Höjlund UX Designer

+46 709 498 763

Magnus Edvardsson

Magnus Edvardsson CEO / Online Strategist

+46 730 338 300

Maria Wahlén

Maria Wahlén Financial Assistant

+46 739 925 002

Björn Strömblom

Björn Strömblom Technical Project Manager

+46 705 223 570

Det handlar om försäljning. Försäljning handlar om relationer

Anders Kleve

Anders Kleve Front-End Developer

UX är inte samma sak som design. Design är en del av UX.

Peter Teider

Peter Teider System Developer

+46 708 709 142

Yann Hervy

Yann Hervy Solutions Architect

+46 733 619 893

Fredrik Åstrand

Fredrik Åstrand Solutions Architect

+46 766 376 348

Jessica Swahn

Jessica Swahn System Developer

+46 709 802 363

Jonas Modin

Jonas Modin Concept Director

Martin Zacharoff

Martin Zacharoff System Developer

+46 733 619 895

Johannes Tveitan

Johannes Tveitan CTO

+46 708 322 883

Johan Arbliden

Johan Arbliden System Developer

+46 702 998 885

Det digitala är ett perspektiv som spänner över hela din organisation och din verksamhet.

Henrik Siverbo

Henrik Siverbo Project Manager

+46 733 928 715

Kundens vilja att köpa är direkt knutet till relevansen i det du presenterar.

Mattias Ekestena

Mattias Ekestena Marketing / Online Strategist

+46 733 619 882

Hamdoon Mohammad

Hamdoon Mohammad System Developer

+46 708 709 148

Patrik Willesson

Patrik Willesson COO

+46 723 950 844

Daniel Georgsson

Daniel Georgsson Creative Director

+46 733 898 713

Henrik Eliasson

Henrik Eliasson Solutions Architect

+46 733 370 933

Vårt arbete resulterar kanske ofta i en teknisk lösning men börjar alltid i förståelsen för spelet mellan människor. Ibland människor och maskiner men alltid människor. Det är där det börjar och slutar.

 

Involvera alla berörda parter så tidigt som möjligt! Både externa användare, kunder och kollegor.

Nicklas Savonen

Nicklas Savonen System Developer

+46 706 954 772

Niklas Trygg

Niklas Trygg Technical Project Manager

+46 736 306 213

Terje Erwing Bjelkholm

Terje Erwing Bjelkholm Solutions Architect

+46 733 370 521

Per Axelsson

Per Axelsson System Developer

+46 733 108 052

Fokusera på användarnas behov och fyll din lösning med rätt verktyg.

Jorma Tolonen

Jorma Tolonen CFO

+46 733 619 881

Should I deploy on a friday afternoon?
 - No!

But what if...
 - NO!!

Niclas Rudolfsson

Niclas Rudolfsson Team leader/Project Manager

+46 708 342 186

Tobias Berg

Tobias Berg Solutions Architect / Technical Project Manager

+46 708 311 640

Mikael Karlsson

Mikael Karlsson Front-End Developer

+46 708 930 551

Madeleine Olson

Madeleine Olson Junior Webbdesigner

+46 721 885 272

Sebastian Gelotte

Sebastian Gelotte Front-End Developer

+46 709 721 607

Är du vår blivande Wipster?

Skicka din ansökan!