Vi tror du behöver specialanpassade lösningar för att lyckas sälja i digitala kanaler

När du förklarar vad ni gör och säljer, förstår någon? Eller är det en längre utläggning som behövs? Förstår ingen vad du menar med tillverkningsindustri, eller industri 4.0? Kanske är det du säljer mer komplext än en t-shirt, där valen är färg och storlek, inte dimensioner, cm3  eller önskemål på hur hydrauliken ska fungera, med andra ord svåra saker. 

Många lösningar inom e-handel kommer direkt från hyllan, att dessa faktiskt stödjer din väldigt specifika pryl som du vill sälja, ganska liten sannolikhet. Vi bygger standardiserad e-handel, och det är inget fel med det. Men vi bygger också skräddarsydd e-handel, vilket vi egentligen är bäst på. Fördelen med att gå loss på en skräddarsydd lösning är att det blir precis som en vill. 

Nej nu är det dags, dags att sluta leva på gamla meriter, industrialiseringen är 300 år bort. Nu är det dags att komma ifatt!