Två tips för effektivare Google Ads-annonsering

Google Ads (tidigare Google AdWords) kan vara lite av en djungel och det är lätt hänt att kostnaderna drar iväg utan att man egentligen får så mycket tillbaka. Så hur undviker man att gå vilse? Vi har två tips. Du kan också läsa om hur vi hjälpte Kakeldaxgruppen att effektivisera sin Google Ads-marknadsföring med nästan 40 procent.

Gör förarbetet

Innan du börjar din Google Ads-annonsering är det en klok idé att göra nödvändigt förarbete först. Även om det kan vara lite tidskrävande är det väl investerade timmar eftersom det ökar dina chanser att verkligen lyckas med din annonsering och slippa kostsamma misstag. Du behöver fundera över saker som

  • att din annonserings strategi och mål lirar med företagets strategi och mål,
  • att din webbsajt är redo för Google Ads-annonsering,
  • hur din målgrupp ser ut,
  • vilka sökord som är mest relevanta för din business,
  • vad du har för budget och
  • hur du ska mäta ROI.

Kontinuerligt underhåll

Google Ads sköter sig inte självt. Annonsutrymmet är inte statiskt och därför kan dina resultat förändras snabbt – utan att du gjort några ändringar. För att din annonsering ska prestera så bra som möjligt är det därför nödvändigt att underhålla sina Google Ads kontinuerligt. Sätt gärna upp en plan för vad du behöver göra varje dag/vecka/månad. Då har du bättre möjlighet att få ut så mycket som möjligt av din annonsering.

Case: Kakeldaxgruppen

Problemställning

Kakeldaxgruppen (som är experter på allt inom kakel, klinker, mosaik och tillbehör, och dessutom marknadsledande i Sverige) hade under en tid investerat i annonsering i olika digitala kanaler. Annonseringen hade rullat på lite i det fördolda (ett inte helt ovanligt scenario) och de ville nu reda ut vad de egentligen fick för pengarna.

Analys

Tillsammans genomförde vi därför en workshop där syftet var att blottlägga eventuella utmaningar gällande marknadsföring och e-handelns gränssnitt och att hitta en lämplig marknadsföringsstrategi.

Det visade sig finnas vissa utmaningar med hur mätningen i Google Analytics var uppsatt och vad som räknades som en konvertering (konvertering = att besökaren gjort det du vill att den ska göra på din sajt), där det kanske viktigaste fyndet var att det fanns icke-presterande digitala marknadsföringskanaler. Vi beslutade oss för att ta fram en mätplan för att kunna hitta strategier och målsättningar för Kakeldaxgruppens digitala marknadsföring och vårt kommande arbete tillsammans. Mätplanen gav oss tydlig information om vilka insatser som inte presterade alternativt inte bidrog till övergripande mål och gjorde det enkelt för oss att plocka bort dessa.

Resultat – 40 procent mer effektiva Google Ads

Wipcore hjälper i dag Kakeldaxgruppen med SEO, PPC och CRO (sökmotoroptimering, betala per klick och optimering av konverteringsfrekvens) och de kan följa allt som händer via en överskådlig dashboard som tydligt visar resultatet av deras investeringar.

Hittills för perioden januari – juli har vi lyckats effektivisera Kakeldaxgruppens Google Ads med ~40 procent. Genom kontinuerlig uppföljning minskar sannolikheten att nya icke-presterande strategier introduceras.

Det arbete vi gör för Kakeldaxgruppen består bl.a. av väldigt detaljerad härledning av konverteringar till enskilda sökningar, något som i en standarduppsättning av Google Analytics inte är tillgängligt då dessa sökningar hamnar i en anonym klump benämnd “not-defined”. (För att se detta själv, gå in på ditt Google Analytics-konto och titta under Förvärvsrapporten/Organiskt sök.