Ge rätt information om ångerrätt och undvik onödiga kostnader

EU:s nya direktiv om konsumenträtt (som trädde i kraft i juni 2014) innebar en del förändringar kring ångerrätt. Om du som e-handlare inte gjort din hemläxa och uppdaterat din webbsajt kan de nya reglerna orsaka onödiga kostnader. Wipcores sommartips är att göra en extra genomgång av den information som du ger till dina kunder kring ångerrätt och kostnader knutna till ett köp i din e-handelsbutik.

Många e-handlare reagerade starkt på de nya kraven kring ångerrätt på varor som ej längre är i väsentligt oförändrat skick när det nya konsumenträttsdirektivet (2011/83/EU) trädde i kraft för lite drygt ett år sedan (13 juni 2014). Enligt det nya direktivet får handlaren dra av för värdeminskning på varan när kunden ångrar sig, men svårigheten ligger i att sätta rimlig värdeminskning. (För e-handlare är det heller inte bara en fråga om vettig värdering, det handlar lika mycket om att få till interna flöden och organisera företaget för att hantera försäljning av begagnade produkter.)

Informera tydligt och på rätt sätt – undvik onödiga kostnader

Det viktigaste steget för alla e-handlare som säljer mot konsument (B2C) är att vara tydlig i sin information kring vad som gäller enligt den nya lagen. Har du inte informerat på rätt sätt förlorar du som e-handlare rätten att göra avdrag och måste stå för hela kostnaden, även om varan har fått skavanker av användning och väsentligt förändrat din möjlighet att åter sälja varan. Se till att informera både i din e-handelsbutik innan köpet, men också i bekräftelser efter varje order.

För att lagstiftningen ska gälla måste också alla omkostnader som kunden ska stå för och som är knutna till köpet tydligt anges innan köp genomförs. Det inkluderar även information om kundens eventuella skyldighet att betala eventuell returfrakt.

Observera att ångerrätten även gäller vid auktion på nätet.

Tips och exempel

Bra grunder att utgå från för din information finner du bland annat hos:

Konsumentverket – som har en standardmall att utgå från för information att ge konsumenten i butiken

Verksamt

Prejudicerande fall

Det är fortsatt komplicerat för många varor, men en del prejudicerande fall för vissa branscher börjar dyka upp. Läs mer om några fall i Svenska Dagbladet.