Kontinuitet och kommunikation är A och O för ditt varumärke

Nyligen fick jag info om att Google lägger ner sin Google checkout. Det är väl i sig fine, men informationen bör då såklart först komma från Google direkt, inte från en av deras kunder - i detta fallet Crashplan som jag använder som backup för min dator.

Hur borde Google gjort då?
Jo naturligtvis borde de i god tid informerat mig personligen först och givit mig möjlighet att betala på annat vis. Här tycker jag inte att Google kommunicerat tillräckligt bra med mig som konsument.

Sedan är det givetvis tråkigt också det faktum att google lägger ner en produkt som hade goda intentioner och fungerade bra, men det är mest bristen på kommunikation som stör mig.

Tack och lov hanterade nu i detta fall deras kund Crashplan detta på ett bra sätt och informerar i god tid så att jag får en chans att byta betalsätt, men det kunde lika gärna ha blivit så att jag stått utan tjänsten. 

Teknisk sett så lägger Google ner sina API:er för checkout, men de kommer istället att satsa på Google Wallet, vilket har andra API:er. 
Att värden förändras och att man satsar på nya lösningar är inte så konstigt, men Google skulle här istället kunnat erbjuda en portering eller behållt någon form av kompatibillitet mot sina gamla API:er eftersom det nu kommer att innebära en kostnad för alla deras kunder att programmera om. 

Hur påverkar detta min syn på Google?
Från att tidigare tyckt att Google gör mycket rätt så blir ju detta ett litet hack i deras varumärke för min del personligen. Google är ju stora men man har tidigare ändå haft känslan av att de är rätt nära och inte så mycket drabbade av beteenden som multinationella bolag ofta drar på sig, men med ageranden som detta tar de ett steg närmare de opersonliga jättarna.