Kom igång med Google Analytics - Del 3 av 3

Detta är del tre, den sista delen, i en snabbguide i tre delar för verktyget Google Analytics – ett fantastiskt verktyg för att ha koll på sin e-handelsplats, sina besökare och få möjlighet till positiv utveckling. Mycket av informationen är hämtad från Googles egna videoutbildning.

I förra veckans artikel, "Kom igång med Google Analytics - Del 2 av 3" tittade vi på rapportering och mål i verktyget.I dagens artikel, del 3, tittar vi närmare på e-handelsdelen, anpassade rapporter och mer avancerad segmentering i Google Analytics.

Ecommerce

Ecommercedelen av Analytics är ett lysande tillägg där man kan få med sig produkterna och dess priser i statistiken. Detta måste aktiveras per Profil, och görs genom Admin > <Profile> > Profile Settings. Där väljer man ”Yes, an E-Commerce site”.
Genom JavaScriptkod kan man sedan skicka information genom _addItem för att ge information om produkter.

Man kan sedan skicka information om transaktioner med _addTrans.

Google Analytics kan då sedan följa statistik även på detta och räkna ut vilka sidor som är mest lönsamma. Man kan se vad besökarna totalt har handlat för, och om den bästa lönsamheten kommer från sökmotorer eller något annat. Plötsligt får man ett kraftfullt värde utöver Page Views, som ju inte alls behöver vara det samma som lönsamhet. Vi kan även se hur lång tid personen varit på sidan innan köpet blev av, och vi kan använda oss av lönsamheten i våra Goals.

Att tänka på är att Google Analytics, som jag nämnt tidigare, inte är helt tillförlitligt när det gäller individuella mätningar. Analytics ska därför aldrig användas för att se hur mycket pengar man tjänat in på sin e-handel på en månad eller dylikt.

Custom reports

Vi kan även skapa helt egna rapporter om de fördefinierade inte duger. Detta görs genom att klicka på ”Customization”-fliken högst upp, bredvid Reporting. Klicka sedan på ”+New Custom Report”.

En rapport består av Metrics och Dimensions, något som förvirrar många. Det är dock inte raketforskning när man förstå hur det är tänkt. Tänk dig rapporten som en tabell…

Metrics: Detta är tabellens kolumner. Det kan vara exempelvis Pages / Visits, Bounces eller något annat.

Dimensions: Detta är tabellens rader. Det kan bara finnas en huvuddimension, som kan vara exempelvis Browser eller Start page. Sedan kan man lägga till Sub Dimensions. Dessa syns inte i tabellen, utan visas först när man klickar på en rad för att få mer information.

Om raden / dimensionen är Browser exempelvis, och subdimensionen är ”Medium” (typ av besökare, organisk sök, referrel osv), så kommer Browsers att stå en på varje rad i tabellen. Klickar du sedan på ”Internet Explorer” så kommer du att se subdimensionen, vilket är de olika typerna av besökarna för Internet Explorer-användare.

Klickar man på Internet Explorer ser man första sub dimension:

Report Settings

För varje rapport finns det ett gäng värden att ändra på för att manipulera informationen, och det är lätt att tappa bort sig ibland.

  1. Rapporttitel.
  2. Underrapport, kan visa olika typer av rapporter i olika flikar.
  3. Tidsspann, ändrar mellan vilka tider informationen gäller. Dagens datum är lite speciell och är oftast inte ”klar” med dagens insamling av information. Tar man med dagens datum i beräkningarna kan det dra ner det genomsnittliga värdet på antal besökare.
  4. Bestämmer punkterna på grafen, om det ska bli ett mätvärde per dag, vecka eller månad. I vissa vyer finns även per timme.
  5. Graftypen, kan presenteras som en linjegraf eller som en Motion Chart (visar data i fem dimensioner, bra för att visualisera stora mängder data. X, Y, Storlek, Färg och Tid.).
  6. Sekundär dimension, kan utöka antalet rader beroende på ytterligare en aspekt. Väljer man Location exempelvis på Pages så kommer samma sida visas en gång per varje Stad som besökt just den sidan.
  7. Primär dimension, ställer in radernas värde, exempelvis vilka sidor det gäller, eller sidorna titlar.
  8. Sortering i tabellen.
  9. Filtrering på tabellinnehåll, kan lätt ta fram information om en viss sida exempelvis.
  10. Datapresentation, bestämmer om du vill presentera informationen som en tabell, cirkeldiagram, pivot osv.

Advanced Segments

För alla rapporter kan man använda sig av avancerade segment, eller skapa sina egna. Dessa kan ses som filter, som fungerar på historisk data, och enbart påverkar vydatan och inte den reella datan. Det finns ett gäng olika fördefinierade segment. Exempelvis filtrering på nya besökare, återkommande besökare, söktrafik, mobil trafik osv.

Vill du skapa dina egna segment öppar du Advanced Segments och väljer knappen ”+ New Custom Segment”. Här kan du bygga upp en struktur över och/eller-uttryck för att få fram just den information du är ute efter. Säg att du vill lokalisera iPhoneanvändare från Sverige, gör du något liknande:

Klicka sedan på den något gömda knappen ”Save Segment”. Du kommer nu alltid hitta ditt segment under Advanced Segments > Custom Segments.

Jag hoppas att jag med denna guide lyckats förtydliga vissa av Google Analytics delar. Det är lätt att bli överväldigad när man möts av den otroliga informationsvåg man får när man loggar in för första gången. Det svåra är att inte att få nog med information, utan att sammanställa den på ett sätt som är av värde.
Som ni kunnat se så finns det mer till Analytics än att bara mäta antalet besökare och se varifrån de kommit. Om ni låter det, så kan det bli ett ovärderligt verktyg som berättar om dina styrkor och brister på webben, och som faktiskt kan öka din totala försäljning.
/Tony