Kom igång med Google Analytics - Del 1 av 3

Nu är det dags för en snabbguide i tre delar för verktyget Google Analytics – ett fantastiskt verktyg för att ha koll på sin e-handelsplats, sina besökare och få möjlighet till positiv utveckling. Mycket av informationen är hämtad från Googles egna videoutbildning.
I del 1 tittar vi på grunderna - Skapande av konto, implementation på din sajt och begrepp som du bör känna till i Google Analytics.

Konton och inloggningar

För att börja använda Google Analytics skapar du upp ett konto på http://www.google.com/analytics/. Varje konto kan sedan skapa upp till 25 andra konton som kan logga in och dela uppgifter, antingen som administratörer (kan ändra konton och rapporter) eller som läsare (kan enbart läsa rapporterna). Man kan även bjuda in redan existerande Googlekonton, där det inte finns något begränsande antal.

För att skapa konton klickar man på ”Admin” högt uppe till höger, sedan på ”+ New Account”-knappen. Varje konto måste knytas till ett Googlekonto. För att bjuda in en existerande Googleanvändare klickar man Admin > <Profile> > Users. Där väljer man ”+ New User”.

För varje konto knyter man en Profil. På mindre sidor är det normalt att bara ha en profil, men har man olika företag som ska logga in på sitt Google Analytics-konto är det en god idé att ge varje företag varsin profil. En profil bestämmer vilken site som det ska samlas data för, tidzon, språk, valuta, eventuella filter, om det är en e-handelssite eller inte, osv. Man kan även använda profiler för att dela upp sidan i subdomäner eller dylikt, för att ge en särskild grupp användare behörighet till statistiken för enbart denna del. Man får ha upp till 50 profiler per konto.

Integrationer

Analytics kan kopplas till andra produkter, så som Google Webmaster Tools, som är ett verktyg för att sökmotorsoptimera sidor, och hålla koll på hur ofta en sida indexeras m.m. Genom en integration kan Analytics hämta data kring även detta.
Vi kan även integrera Analytics med Google Adwords, för att få ingående statistik om annonser och hur de påverkar besökarna. Att tänka på här, är att slå på auto-tagging i Adwords, som automatiskt sätter en URL-query i slutet på länkarna, för att kunna ge Analytics den information den behöver för att kunna koppla besöket till den betalda länken.

Statistikhämtningen

För att samla data om besökare används både JavaScript och cookies. Man får en JavaScriptkod som skall läggas i slutet av <head>-taggen, som berättar vilket konto och vilken profil som den insamlade statistiken skall knytas till. Man kan även lägga in specialfält för att anpassa informationen på särskilda vis. Denna kodfnutt måste finnas på alla sidor som skall tas med i Google Analytics. En typisk identifierare kan se ut på följande vis: ”UA-12345678-1”, där UA- används för samtliga konton, därefter följer kontonumret, och därefter profilen som i det här fallet är 1.

Det sätts också 3-4 cookies i webbläsaren, som identifierar besökaren och dennes session. Dessa sätts per site, och kan inte kollas av andra siter än den man just då besöker (ej tredjepartscookie). En av kakorna håller reda på dig som besökare, och håller i två år. Den används för att se om du är en återkommande besökare, eller om det är din första gång på siten. Två andra cookies håller reda på din session, och håller i 30 minuter eller till du stänger din webbläsare. Längden på en session kan definieras i javascriptkoden om man så önskar.

Google Analytics är inte felfri, och statistiken som samlas är inte 100% korrekt. Exempelvis kan ingen data hämtas från användare som inte exekvererar javascriptkod. Användare som förbjuder samtliga kakor kommer uppge sig vara nya användare för varje sida de besöker. Analytics är inte heller till för att hålla koll på enskilda fall, utan att se trender på ett större antal besökare.

Det har varit mycket prat genom åren om JavaScriptkoden skall läggas i slutet av <body>-taggen eller hållas inom <head>-taggen. En del i förvirringen ligger i att det finns två versioner av koden – en gammaldags som kunde hindra exekveringen av sidan om den lades i <head>-taggen, och en ny, som egentligen kan läggas var som helst på sidan. Den laddas asynkront, och förhindrar inte laddningen av sidan medan den kontaktar Google. Fördelen med att lägga den i <head>-taggen är att det är best practice, och att viss data blir mer exakt då mätningen kan starta tidigare

Filter

Ett filter ställs in per Profil och begränsar vad som hämtas in med Google Analytics. Detta kan inte sättas på historisk data, utan börjar begränsas när filtret slås på. Man kan heller inte ta bort ett filter och förvänta sig att informationen ska komma tillbaka igen.

Filter brukar användas för att sortera bort skräpdata som inte är intressant, eller för att sortera bort data som vissa typer av användare inte ska få se. Sätter man upp en profil för en subdomän kan man exempelvis ställa in ett filter som tar bort allt annat än just den subdomänen.

Filter ställs in under Admin > <Profile> > Filters. Man kan skapa filter för URLs, IP-adresser, domäner, hostnames m.m. IP-adresser kan vara klokt att filtrera bort besökare från sitt eget adresspann. Om många från det egna företaget testar saker på sidan så påverkar det statistiken åt ett missvisande håll.

Exempel på filter som exkluderar allt under domain.com/beta/*:

Rekommendationen är att alltid ha kvar en profil som är helt utan filter, för att ha en slags backup på statistiken. Ibland inser man först efteråt att man kanske ändå står i behov av information man filtrerat bort.

Multipla domäner

Eftersom Analytics cookies inte är av tredjepartstyp så blir det problem om man vill avlyssna flera domäner med en och samma profil. För att lyckas med detta måste man dels ändra i javascriptkoden, och dels ändra URLerna som går till den nya domänen. Olika subdomäner kräver dock bara en liten ändring i javascriptkoden, men man måste skapa ett särskilt Filter för att kunna särskilja domain1.com/page1 från domain2.com/page1.

Virtual Pageviews

På moderna webbplatser sker inte alltid sidvisningar som vi är vana vid. Plötsligt kan enskilda delar av sidan laddas i stället med hjälp av AJAX, varpå ingen page view kommer genereras. Det kan också gälla flashsiter. För att få statistik på detta så kan vi skapa virtuella page views.

Detta görs genom följande JavaScriptkod:
_gaq.push(['_trackPageview', '/downloads/pdfs/corporateBrief.pdf']);

Events

Events är ytterligare ett sätt att spara olika händelser för en sida som inte är en klassisk page view. Man kan använda Virtual Pageviews för i princip allt, men i många fall är det överflödigt. Om man exempelvis klickar på Playknappen på en mediaspelare, och vill logga detta, så kanske en virtuell hänvisning till site.com/player/play inte är så roligt.

Då kan man i stället skapa ett Event med följande kod:
_gaq.push(['_trackEvent', 'category', 'action', 'opt_label', opt_value]);

Vi kan skapa olika kategorier, och en tänkbar kategori i ovanstående exempel är ”Player”. Action skulle då bli ”Play”. En Label skulle kunna vara titeln på filmen. Vi kan även lägga till opt_value som är en siffra om vi vill ha något annat än ett värde som ökar med ett för varje gång det sker.

Jag känner exempelvis till ett företag som valt att använda sig av Events som ett sätt att logga HTTP 504-errors, och gjorde det genom att leverera en särskild HTML-sida innehållandes Google Analytics-koden för att skapa ett event kring detta.

Väsentliga begrepp

Vissa begrepp är vanligt förekommande och bara genom att känna till dessa kommer Google Analytics bli mer förståelig och logisk.

När man tittar på statistiken för sin sida bör man inte snöa fast på enskilda värden, utan försöka jämföra dem mot varandra för att skapa en ökad förståelse. Exempelvis Page Views kontra Bounce Rate kan ge en förståelse om hur många procent av sidvisningar resulterar i att personen efteråt lämnade din sida. En annan hjälp är att använda tiden för att ge en ökad förståelse, eller sätta upp särskilda mål med insamlad statistik. Vad försöker man uppnå med sin webbplats?

Page Views: Det skapas en page view varje gång en sida besöks. Hit räknas även när man klickar på bakåtknappen i webbläsaren eller uppdaterar sidan.

Visits: En Visit innehåller en eller flera page views, och definierar en användare som gör olika saker på siten under loppet av sin session, som vanligtvis håller i 30 minuter.

Visitors: En besökare, eller visitor, är en viss person (knyts som en cookie till webbläsaren i 2 år eller tills cookien töms manuellt). Om en besökare besöker en webbplats tre gånger per en dag, och klicka på 5 sidor varje gång. Han skapar då 1 Visitor, 3 Visits och 15 Page Views.

Unique visitors: Hit räknas bara enstaka användare, och flera sessioner per användare kommer ignoreras. Det gäller dock fortfarande bara per browser, och förutsätter att cookien finns kvar i browsern sedan sist.

New Visitors: Besökare som inte varit på din site tidigare, eller som i alla fall inte har kvar en cookie i aktuell webbrowser som berättar vem denne är.

Returning Visitors: Besökare som varit på din sida sedan tidigare, men vars session löpt ut (30 min).

Landing page / Destination: Är en sida där en användare hamnar på det första denne gör. Besökaren kommer då från en annan sida, så som Google, eller har skrivit in adressen manuellt, eller har öppnat sidan som ett bokmärke.

Exit pages: Räknas som den sida besökaren var på sist. Eftersom Analytics inte kan mäta när användaren egentligen gick (ingen javascriptkod finns på nästföljande sida) så räknas inte dessa sidor till ”Visit Duration”.

Visit Duration: Mäts genom att kolla hur länge en viss besökare varit på din site under en session. Säg att han är på sida1.html, klickar sig vidare till sida2.html och sedan till sida3.html. Då kommer tiden att kunna mätas mellan sida1 och sida2, samt mellan sida 2 till sida 3. Men endast sida1 och sida2 kommer inkluderas i Visit Duration eftersom Analytics inte kan veta när användaren gick därifrån.

Time on Page: Tiden som besökaren är kvar på en viss sida. Om användaren går till en annan webbplats efteråt kan denna tid inte mätas, och kommer ignoreras.

Pages per Visit: Hur många sidor besökaren besökte under en session. Många sidor per besök visar att webbplatsen är intressant i bästa fall. I värsta fall visar det bara på att sidan är stökig och att användaren tvingas leta rätt på informationen.

Bounce Rate: En bounce är en besökare som kommer in på en sida, och inte går in på några andra sidor efter det innan sessionen löpt ut. Det kan betyda att sidan var ointressant, och höga bounce rates brukar ses som negativt. Men det finns fall, exempelvis blogginlägg och flashsidor, där det är helt normalt. Det finns även fall där sidans syfte är att snabbast möjligt hjälpa användaren få tag i viss information, då vill man inte att användaren ska behöva klicka sig vidare.

Direct traffic: Besökare som kommit till din sida genom att skriva in URLen i webbläsaren, eller har klickat på ett bokmärke.

Referral traffic: Besökare som kommer från en annan sida, och har klickat på en länk för att hamna på din sida. Kan vara väldigt intressant att ha koll på, för att se hur användarna hittat till din site.

Organic search traffic: Besökare som hamnat på din sida genom att söka i en känd sökmotor och valt din länk.

Paid search traffic: Besökare som besökt din sida genom att klicka på en betallänk hos Google.

Det var allt för mig för den här gången. I del 2 kommer vi att titta närmare på rapporter och målsättningar.
/Tony