Kina är nästa naturliga steg för handeln

Kina är hett för handel. Kina har länge varit en stark marknad för import av varor men på senare år har det börjat bli en lika stark exportmarknad.

För fysisk butik gick Lindex igår ut med pressmeddelande om sin planerade expansion till Kina (http://newsroom.lindex.com/se/lindex-expanderar-till-kina-med-mal-att-oppna-100-butiker/)
Även på e-handelsfronten händer det stora saker på den kinesiska marknaden. För Wipcores del är Kina en stark partner i form av vårt samarbete med det kinesiska IT-bolaget Kooboo. För oss är det ännu ett steg mot att bredda vårt erbjudande och hitta den bästa e-handelslösningen utifrån våra kunders behov.
För Kooboo (www.kooboo.com) är vi e-handelsexpertis mot den kinesiska marknaden och exklusiv Norden-partner.

Tillsammans ger det både ökad kapacitet och tekniska möjligheter som hjälper våra kunder att öka den totala försäljningen med hjälp av e-handel.