Facetterad sök och navigering

Som alla, som läst Douglas Adams epos "Liftarens guide till galaxen", vet så är själva frågan oändligt mycket viktigare än svaret för att få någon förståelse. Det är förvånansvärt få gånger som dina kunder eller besökare vet exakt vad de ska söka efter (=fråga) och därför är din viktigaste uppgift att vara en guide och hjälp redan där. Givetvis måste du se till att svaret sedan är relevant till den fråga som ställs men jobbet för att övertyga och konvertera din kund börjar mycket tidigare. Det är där som facetterad sök eller facetterad navigering är ett så kraftfullt verktyg.

Vad är facetterad sök?

En vanlig produktsökning levererar bara en lista med produkter som resultat. Facetterad sökning delar upp resultatet baserat på ett antal olika kriterier (facetter)och låter användaren, utifrån dessa facetter, steg för steg borra sig ner till den bäst lämpade produkten.  Varje facett presenterar också antalet träffar som matchar just detta kriterium.
Det går givetvis att presentera en mängd kriterier och filter redan från start i en form av en avancerad sök-funktion. En sådan funktion ställer däremot ganska stora krav på både dig som ska strukturera upp din produktinformation och på den som ska använda söken. Inte sällan hamnar besökaren i en återvändsgränd på grund av något enstaka kriterie-val.

Styrkan i att använda facetter är att gå ett steg i taget och bara presentera de detaljer som är relevanta för besökaren just i det ögonblicket. På så sätt kan du guida kunden och ge bra resultat även om kunden själv är osäker på vad de ska söka efter från början.

… och facetterad navigering?

När man pratar om facetterad navigering innebär det helt enkelt att man låter menyn byggas upp av de olika facetter som är aktuella efter en sökning. I början kan det kännas förvirrande att menyn inte har ett statiskt innehåll utan skiftar beroende på vad kunden har sökt efter eller vilka facetter som redan är valda. Men vinsten ligger i att de alternativ du ser alltid är relevanta.

Men om jag bara vill ha facetterad navigering, vad ska jag då visa i  menyn innan kunden har sökt? En vanlig lösning om du vill visa en meny redan från start är exempelvis att låta sajten göra en fördefinierad sökning på produktinnehållet och låta det resultatet bli menyn. Hos exempelvis Ginza så startar du med en toppmeny med olika indelningar, klickar du på [Film] görs en sökning på alla produkter som matchar kriteriet film och sedan byggs vänstermenyn upp efter de kriterier (facetter) som är relevanta för produkter av typen film. 
Facetterad navigation på Ginza.se

Ginza.se -  Kategori film och gjorda val inom facetter för Genre och mediatyp.


Varför ska man använda facetter

Relevans

Den absolut bästa anledningen att välja facetter är relevansen. Kunden får bara de möjliga val som faktiskt leder vidare framåt mot målet. Det finns ingen anledning att visa kategorier eller grupperingar som inte matchar det kunden efterfrågar.

Exempel:

Om en kund med skostorlek 39 vill titta på nya skor inför helgens galakväll är det onödigt, och rent av helt förödande ur säljsynpunkt, att presentera snygga skor som bara finns i storlek 40 och uppåt.

Stöd och guidning

Facetterad navigering är en betydligt enklare och positivare väg framåt för en osäker besökare eller kund. Du måste inte ha koll på alla detaljer från början utan kan starta trevande i någon ände.

Exempel:

Om en kund behöver en ny skruv till maskinen X kan de börja och fråga efter skruvar. Nästa steg kan var att välja diameter på skruven och sedan kanske längd. Varje steg och filtrering tar kunden ett steg närmare precis den skruv som eftersöks. 


Naturligt flöde

Att starta i någon ände och sedan stegvis göra val för att närma sig rätt produkt är ett flöde som liknar den mänskliga tankeprocessen vid urval. Det ger en naturlig navigering som de flesta kunder snabbt förstår och trivs med. 

Exempel:

Jag är sugen på glass. De har choklad-, vanilj- och jordgubbssmak på kulglass och så vanilj som mjukglass. Jag väljer mjukglass men då vill jag ha strössel på och då finns det nötkross, karamell eller choklad.

Överblick

Förutom att presentera ett sökresultat får kunden snabbt en bild av vilka olika kriterier/facetter som brukar användas för en viss typ av produkt. Antalet träffar för respektive facett  visar också vilken väg kunden ska ta vidare för att fortfarande ha så stort urval som möjligt. Man glömmer ofta hur mycket guidning kunden får bara utifrån vilka facetter som faktiskt visas.

Möjligheter istället för återvändsgränd

I traditionell sökning upplever ofta kunden att "resan är slut" när de får ett dåligt sökresultat eller, ännu värre, inga träffar alls. Om det beror på felstavning, fel sökfråga eller att produkten helt enkelt inte finns, spelar mindre roll. Med facetterad navigering blir det istället en löpande positiv resa framåt där kunden får hjälp att ta nästa steg. Det krävs inte heller mer än ytterligare ett klick för att komma vidare framåt tills du har träffat rätt, eller så nära som du kan komma.

Vem ska använda facetter?

Facetter passar särskilt bra när din verksamhet har ett brett sortiment. Har dina produkter många olika egenskaper som är avgörande för vilken produkt som ska väljas är det också ett fantastiskt verktyg.  För att få ut full nytta av facetterad sökning och navigering bör du med andra ord ha ett brett sortiment med produkter som har klart definierade egenskaper. Det fungerar också bättre på grunda hierarkier men med många olika egenskaper snarare än en djup hierarki med färre facetter.

Finns det inga nackdelar?

Inarbetat beteende

Självklart är inte facetterad sök och navigering en universallösning för all e-handel. Det finns idag ett inarbetat beteende att använda statiska menyer som gör att vana e-kunder kan känna sig lite förvirrade i början med den dynamiska navigeringen. För de allra flesta känns dock den facetterade navigeringen snabbt mycket naturligare eftersom det ligger närmare hur vi beter oss i den fysiska världen.

Skit in, skit ut

Oavsett hur bra verktyg och lösningar du använder måste du ta hand om och älska din produktinformation. För att få ut nyttan med facetterad sök och navigering krävs en vettig datastruktur. Egenskaper som du vill använda för facetter bör vara tydliga och entydiga så att det inte finns osäkerhet för vilken egenskap som ska gälla för en produkt. En vettig datastruktur är självklart alltid viktigt men jag nämner det här eftersom problemet blir så tydligt när det handlar om navigering och sök.

Fel upplägg för typ av produkt och erbjudande

Allt kan missbrukas och det finns en hel del att säga om hur man bör konfigurera och presentera sina facetter. Det handlar både om placering, layout och om vilka facetter som bör användas för olika produkttyper och målgrupper. Det är en större diskussion som kräver en helt egen artikel men många matnyttiga tips kan du hämta från exempelvis Greg Nudelman, hans artikel om facetterad sök från 2009 och hans artikel för mobila gränssnitt från 2010 som fortfarande är aktuella:

http://www.uxmatters.com/mt/archives/2009/09/best-practices-for-designing-faceted-search-filters.php

 

http://www.uxmatters.com/mt/archives/2010/05/design-patterns-for-mobile-faceted-search-part-ii.php

Ett par snabba tips här är dock

  • Att inte presentera för många olika facetter utan koncentrera sig på de som är mest relevanta för produkten. Vet du inte själv vilka du ska välja är en bra början att titta på vad kunder söker efter när de letar efter din produkttyp.
  • Att alltid ha en tydlig väg tillbaka i flödet och till starten. Hur bra du än designar din informationsstruktur och dina flöden är det alltid någon som ser på det annorlunda och då vill vi inte förlora dem genom att hindra en reträtt i flödet. 

Hur ökar det försäljningen?

Om kunden inte hittar produkten kan den inte säljas

När kunden väl har hittat till din butik är nästa uppgift att se till att hon också hittar den produkt som hon söker efter.  Ingen hittad  produkt = ingen möjlig konvertering.  Att använda facetterad sök och navigering ger ett naturligt och okomplicerat flöde. För en kund som vet vad de vill ha är det ett par snabba klick (antalet beror såklart på hur bra den ursprungliga sökfrågan är). För en mer osäker kund blir den facetterade navigeringen ett serviceinriktat butiksbiträde som steg för steg hjälper kunden att hitta rätt produkt.

Mindre störningar på vägen ger fler som tar sig i mål

För varje ytterligare val fortsätter flödet hela tiden framåt. Kunden vet också hela tiden hur många träffar hon kan förvänta sig inför nästa filtrering. På så sätts undviker vi att kunden tar sig in på tomma kategorier och återvändsgränder samtidigt som hon hela tiden lotsas vidare med guidade val i egen takt.

Det sista tipset är det viktigaste och gäller allt arbete med din handelslösning. Vad du än ska införa i din handelsverksamhet eller lösning måste du göra av rätt anledning. Att andra gör det eller för att det är trendigt just nu är aldrig en tillräckligt bra anledning. Tillåt dig alltid tid till någon form av behovsanalys innan, det sparar dig mycket pengar och tid längre fram.

Vill du se fler exempel på facetterad sök och navigering inom e-handel kan du besöka bland annat Ginza.se, Amazon.com, bokus.com, bubbleroom.se och Nelly.com