E-handelslexikon

Ord

Betydelse

Beskrivning

A/B Testing - Teknik för ökad konvertering där man delar in besökarna på en hemsida i två grupper (A/B) som man testar olika lösningsförslag mot och den grupp som lyckat bäst efter de mål man satt upp blir den lösningen som därefter används för samtliga besökare.
Abandon Rate - Mättal som är vanligt förekommande inom e-handel för att mäta hur många besökare som väljer att lämna en hemsida utan att besöka fler sidor, eller för att mäta hur många besökare som lägger produkter i varukorgen men som väljer att inte slutföra ett köp. (Cart abandon rate)
Affiliate marketing - Att få betalt för att driva trafik till en hemsida man samarbetar med. I Sverige anses Google Adsense samt Tradedoubler vara de två största nätverken för att hantera detta.
Agile Lättrörlig Används för att beskriva olika projektmetodiker, där man till skillnad från "Vattenfallsmetodiken" snabbt kan anpassa sig under projektet gång med nya behov och krav. Agila projekt bygger på tätt samarbete mellan beställare och leverantör där man levererar projektet i flera mindre delar och där man mellan varje del utvärderar och prioriterar den fortsätta utvecklingen.
B2A Business to All Försäljning som bedrivs av ett företag som riktar sig till alla typer av kunder.
B2B Business to Business Försäljning som bedrivs av företag som riktar sig till andra företag.
B2C Business to Consumer Försäljning som bedrivs av företag som riktar sig till slutkonsumenter.
Bacon Mail - E-post som du valt att ta emot men som du egentligen inte är intresserad av.
Banner Skylt Digital och i regel klickbar reklamskylt. Används ofta inom e-handel för att presentera kampanjer, produkter etc.
Black Friday - Dagen efter Thanksgiving (som är den 4e torsdagen i November) som är USA:s största shopping- och rea dag. Har börjat få sitt fäste även i Sverige där flera butikskedjor och e-handelsföretag tagit efter idén.
Black Hat / White Hat - Begrepp inom Sökmotoroptimering som handlar om vad som är tillåten sökmotoroptimering (white hat) och ej tillåten sökmotoroptimering som kan ge resultat på kort sikt men där man också riskerar att bli straffad av sökmotorerna (black hat). Ofta används också "Grey hat" för sådant som är en gränsdragning om det är tillåtet eller inte.
Bricks and mortar - Beskriver företag inom e-handel som också har fysiska butiker.
C2C Consumer to Consumer Försäljning som bedrivs mellan privatpersoner exempelvis blocket.se
Cache - En cache är en kopia av sparad data som används för ökad prestanda och förbättrad användarvänlighet. Även webbläsare använder en cache för att inte behöva ladda ner bilder, javascript etc vid varje sidvisning.
Cart Abandon Rate - Procentuell siffra på hur många som lägger produkter i sin varukorg utan att slutföra ordern.
CMS Content Management System System för att hantera innehållet på en webbsida. Exempel på CMS system är Episerver, KooBoo, Umbraco etc.
Conversion Rate - Konverteringsgrad är ett brett begrepp som handlar om att få fram ett procentuellt mätetal baserad på någon form av konvertering. Det vanligaste inom e-handel är att man mäter konverteringsgraden i form av antalet lagda order kontra antalet besökare.
Cookie - En cookie (kaka) används av webbläsarna för att spara undan information mellan två besök på en webbsida för förbättrad användarupplevelse. Det används ofta för att komma ihåg produkter man lagt i varukorgen men där man inte slutfört köpet eller för att komma ihåg inloggningsuppgifterna så man inte behöve logga in vid varje besök.
CPA   En prismodell för annonsering via digitala kanaler. Annonsören betalar en summa för en bestämd aktivitet. Det kan vara visning av annons, klick på annons, postning av formulär etc.
CPC Cost Per Click CPC är vanligt förekommande vid annonsering där man helt enkelt betalar för de besök där användaren klickat på en kampanj för att ta sig till din sajt.
CPM Cost Per Mille CPM är vanligt förekommande vid annonsering där man helt enkelt betalar för visningar av annons räknat i tusental.
CRM Customer Relationsship Management CRM omfattar hantering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag. Ett CRM System är därmed ett program eller applikation som kan hantera dessa relationer.
CTA Call To Action Call To Action används som en term inom webb och interaktivitetsdesign för att på en webbsida avgöra vad man vill att besökaren skall göra, exempelvis att köpa en produkt inom e-handel.
CTR Clickthrough Rate CTR definerar antalet klick en banner/annons har genererat kontra antalet visningar.
Cyber Monday - Cyber Monday äger rum Måndagen efter thanksgiving och är till skillnad från Black Friday fokuserad på online-försäljning. Anses på flera marknader vara den enskilt största försäljningsdagen för e-handelsföretag.
Cyber Wallet - Cyber Wallet är en teknik för att lagra kontokort och bankuppgifter med hög säkerhet för att förenkla köp online.
DNS Domain Name Server DNS är ett system för att översätta ett domännamn (t.ex. www.wipcore.se) med en ip-adress (t.ex. 123.123.123.123).
Dropshipping - En affärsmodell för e-handlare där man tar emot ordrar som man skickar vidare till tillverkaren/distributören som i sin tur levererar till slutkunden.
E-Commerce Electronic Commerce All försäljning som sker digitalt.
EDI Electronic Data Interchange EDI är ett begrepp för att beskriva överföring av data enligt ett överenskommet och standardiserat format. Är vanligt förekommande inom B2B för att hantera beställningar direkt och ibland automatiskt från en kunds affärssystem (ERP)
ERP Enterprise resource planning ERP är ett affärssystem vilket alla företag idag använder för att hantera ordrar, fakturor, löner etc. Wipcore har under åren gjort kopplingar mot ett 20-tal olika affärssystem av olika storlekar där SAP, Movex, Navision och Jeeves är några exempel.
E-tail Electronic Retail Försäljning av varor och tjänster över nätet.
Eye-Tracking - En teknik för att nå förbättrad användarvänlighet där man med en speciell utrustning genomför användartester för att se vad besökarna tittar på när man besöker en webbsida.
Faceted navigation - Facetterad navigering innebär att man frångår en statisk produktmeny och istället bygger upp menyn med hjälp av produktattribut, där man snabbt kan filtrera ner till rätt produkt. Läs mer om detta i artikeln: Facetterad sök och facetterad navigering Del 1
FAQ Frequently Asked Questions En sida man finner hos många e-handlare för att ge svar på vanligt förekommande frågor. Sidan brukar vara viktig både för att minska antalet samtal till kundtjänst men även för att driva trafik till hemsidan från sökmotorer.
F-commerce Facebook Commerce Försäljning av produkter och tjänster via Facebook.
FFA Free For All Är i praktiken en tveksam marknadsstratgei på nätet som började spridas i mitten på 90-talet. Gratis, eller till låg kostnad, kan du skylta en länk med beskrivning på enb sida som rullnade visar ett antal liknande annonser. Det kallas också länkkatalog eller länkportal. Ofta visas ett bestämt antal länkannonser åt gången och beroende på mängden annons-länkar som publicerats i katalogen kan visnigstiden variera kraftigt - från minuter till konstant visning. Sökmotorer har sedan länge jobbat på att filtrera bort träffar på denna typ av sidor så idag ger annonsering denna väg oftast bara bestraffning i sökresultat och en mängd spam-mail som resultat.
Friendly URL   En friendly URL är en webbaddress som är enkel att läsa för både besökare och sökmotorer exempelvis www.wipcore.se/Kontakt
FTP File Transfer Protocol Ett protokoll som används för förflyttning av filer över TCP-nätverk så som Internet. Arkitekturen är Klient-Server-baserad och separerar data (filer) och kontroll (säkerhet och information om förflyttning).   
Google Analytics - Applikation från Google för att få fram statistik kring sin hemsida/e-handel.
Heatmap - En heatmap är en bild där man med hjälp av en värmeskala kan se vad besökarna klickar på. Läs mer på   http://www.wipcore.se/Blogg/Anvandartester-och-Heatmaps-For-okad-konvertering
Hosting - Tjänst som tillhandahåller maskiner och mjukvara för lagring och presententation av system och lösningar mot verksamhet eller ut mot Internet. Kan vara fysisk - egen serverdator, virtuell - simulerad serverdator på delad hårdvara eller i molnet. 
Hummingbird   Hummingbird är namnet på Googles senaste version av sökmotorn som släpptes i September 2013. Detta skall vara den största uppdateringen av sökmotorn sedan 2011 som sägs påverka 90% av alla sökningar och där den blivit bättre på att analysera hela meningar för att förbättra sökresultatet.
Kiosk - E-handelslösning placerad som station i fysisk butik. Traditionellt uppbyggt av en dator med tryckkänslig skärm i egen monter i butiken men idag är det allt vanligare att standardenheter så som surfplattor används och görs tillgängliga för kunder i den fysiska butiken. Används ofta som självservice, uttökat butikssortiment eller snabbkassa.
KISS Keep It Simple Stupid KISS handlar om att design och funktionalitet skall vara så enkelt som möjligt och att det är viktigare att göra få saker riktigt bra än flera dåliga. Att helt enkelt inte krånga till det i onödan!
M-commerce Mobile Commerce Ett av många modeuttryck. Syftar på handel där mobiltelefon används som kanal och gränssnitt.
Micro-payments - Pengatransaktion med en liten summa pengar som vanligtvis görs via Internet. Gränsvärdet för vad som räknas som Micro paymnet är flytande och olika mellan olika betallösnings-leverantörer men rör sig vanligtvis mellan 5 och 200 SEK. Används ofta när betalningar ska knytas direkt tillt elefonräkning eller för betalning av enklare mjukvara så som mobila appar.
Minicart - En minimal kundvagn som alltid är tillgänglig och visar aktuell status för antal varor och pris du har lagt i kundvagnen. Ger överblick utan att avbryta kundens handlande och köplust.
Multi-channel - Att bedriva försäljning via flera kanaler, exeplevis e-handel, fysisk butik och via mobiltelefon.
Omni-channel - Sömlös köpupplevelse för kunden oavsett försäljningskanal. I den perfekta omnilösningen kan kunden byta kanal mitt i köpet och utan att behöva börja om eller tappa butikens profil och känsla.
Opt-in - Du väljer aktivt att acceptera (checkbox ej förikryssad)
Opt-out - Du måste aktivt välja bort ett val (checkbox förikryssad)
Out Of The Box - Färdigbyggda lösningar som inte kräver anpassning. Ett sätt att förska hålla ner priset med tsandardfunktionalitet men blir ofta dyrt då många funktioner inte används eller fungerar på ett sätt som ej gynnar den enskilda kunden. Erfarenhet säger att en lagom mix av färdigt och anpassat ger bäst resultat och värde för pengarna.
Payment Provider - Leverantör av betallösningar. Fungerar som länk mellan handlare och banker och erbjuder lösningar för betalning via t.ex. betalkort, faktura, mobiltelefon eller direkt via bankkonto.
PCI-DSS Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) Säkerhetsregelverk från kreditkortsbolagen, framtaget för att förhindra bedrägerier
PIM Product Information Management System specialiserat på hantering av produktinformation. Syftet är att centralisera all hantering och lagring av produktdata för att förenkla, främst marknadsföring och försäljning, av produkterna oavsett val eller mängd av kanaler.   
PPA Pay Per Action Ett annat namn för CPA - Cost Per Action (se ordlistan under C)
PPC Pay Per Click En prismodell för annonsering via digitala kanaler. Annonsören betalar en summa för varje klicks som görs på annonsen.
Product owner - Enn viktig roll i agil projektmetodik så som SCRUM. Produktägaren har det yttersta ansvare för visionen om vad som ska tas fram. Det innebär ansvar för     målsättningar, syfte och prioritering för de funktioner eller aktiviteter som ska utföras eller utvecklas i ett agilt projekt. I ansvaret ligger också att förmedla denna visionen till det team som ska ta fram lösningen. 
PUL Personuppgiftslagen En lag som klubbades 1998 för att skydda enskilda individers personliga integritet vid behandling av personupgifter. Lagen omfattar bland annat insamling, lagring, bearbetning, spridning och radering av sådan information.
Q&A Questions & Answers Benämning på en kunskapsdatabas bestående av frågor och svar på dessa frågor. Används ofta som en självservice-funktion där ofta återkommande frågor till kundtjänst görs tillgängliga för andra kunder.
Responsive Design - Ett angreppsätt på gränssnittsutveckling som anpassar sig efter storlek på visningsenhetens skärmyta. Väl utfört kan samma gränssnitt ge en bra och användavänlig upplevelse oavsett om den visas på en liten mobiltelefon eller på en stor TV-skärm.
Retargetting - En marknadsföringsstrategi där annonsering baseras på besökarens tidigare nätsurfning. Exempel är annonser på sida med blogg eller dagstidning där en produkt visas som du som besökare tidigare tittat på i en e-handelsbutik.
Returning Visitors - Återkommande besökare till en hemsida som är ett vanligt mättal i Google Analytics. När man besöker en sida för första gången så sparas det en cookie som gör att man kan känna igen vid nästa besök om besökaren är återkommande eller inte. Om man rensar sin webbinformation i webbläsaren så försvinner denna cookie och man upplevs som en ny besökare även om man tidigare besökt en sida.
ROI - Return On Investment - vanligt använd förkortning för inköp av verktyg eller tjänster som ska driva försäljning så som e-handelslösningar. Hur snabbt beräknas investeringen betala tillbaka sin egen kostnad.
SCRUM - SCRUM är en agil projektmetodik som blivit väldigt populär för systemutveckling. SCRUM Baserar sig på ett antal roller (Product owner, Scrummaster och Team member) där man arbetar i cycler (Sprintar) och där varje sprint innebär en leverans av en körbar och färdigtestad lösning.
Scrummaster - En roll inom projektmetodiken SCRUM som hjälper teamet att arbeta effektivt och säkerställer att man följer projektmetodiken.
SEM Search Engine Marketing SEM är ett övergripande begrepp som omfattar både köpta och organiska sökresultat
SEO Search Engine Optimization SEO är ett samlingsnamn på allt som kan göras för att få en webbsida att rankas så högt upp som möjligt bland sökresultaten hos exempelvis Google.
Session - En session är som en cookie men som bara existerar så länge man är inne på en hemsida. Används ofta inom e-handel för att spara innehållet i en varukorg, hålla en besökare inloggad eller hålla reda på språk och valuta val.
Shop-in-shop - Shop-in-shop handlar om att man i en e-handelslösning sätter upp en separat shop t.ex. för ett varumärke där man anpassar både layout och produktsortiment till att spegla den specifika shopen.
SLA Service Level Agreement SLA används vid avtalsskrivning för att definiera nivån på de åtaganden man gemensamt tagit fram och skrivit under.
Spam Mail - Oönskad e-post som du fått utan att aktivt valt att ta emot.
Spider, Crawler, Robot - En Spindel används av sökmotorerna för att gå igenom en hemsida för att hitta förändringar, nya och borttagna sidor så att de kan dyka upp i sökmotorernas sökresultat
Sprint - En Sprint är en tidsbestämd cykel (i regel 2-4 veckor) inom projektmetodiken SCRUM. Den påbörjas alltid med ett planeringsmöte (Sprint planning) för att definiera innehållet och avslutar alltid med en demo för produktägaren (Sprint review) och en retrospektiv (Sprint retrospective) för att göra nästa sprint ännu effektivare.
SSL Secure Sockets Layer Kryptering som används för att säkra dataöverföringar. När du ser att en sajt kör https så används SSL
Storefront - Storefront är en benämning på den synliga delen inom ett e-handelsprojekt, vanligtvis själva webbsajten.
Story Telling - Att genom en målande historia beskriva t.ex. en produkt och dess egenskaper. Syftet göra informationen underhållande och skapa ett engagemang för att sälja mer.
Transaction Fee - Den avgift en betalväxel tar av e-handlaren för varje genomförd transaktion.
Unique Visitors - Antalet unika besökare till en hemsida. Används ofta som mätetal i Google Analytics för att identifiera hur många besökare en sida har där man bortser från återkommande besök.
Uptime / Downtime - Upptid och Nertid används ofta när man pratar om Drift/Hosting för att definiera när en webbsida är uppe och tillgänglig för besökarna och när den inte är det. Vanligt när det gäller Hostingavtal så sätter man en SLA kopplat till dessa mätvärden.
URL Uniform Resource Locator URL är den webbadress man skriver in för att komma till en webbsida exempelvis www.wipcore.se
UX User Experience UX omfattar en persons beetende, attityd och känsla för att använda ett system. Omfattar all interaktivitet som görs mellan människa och dator.
Wipcore Web Information Processor Core Wipcore är ett göteborgsbaserat e-handelsföretag som arbetat fokuserat med e-handel sedan 1997 och hjälper kunder att öka sin totala försäljning. Ring oss på 031-762 30 00 om du vill prata e-handel och vad vår teknik och kunskap kan göra för just dig!
VPN Virtual Private Network En teknik för att skapa ökad säkerhet i form av en krypterad förbindelse mellan två punkter såsom ett kontor och en datorhall.
WYSIWYG What You See Is What You Get WYSIWYG är en textredigerare som bygger HTML kod men där användaren själv kan redigera innehållet och se resultatet utan någon programmeringskunskap.
XML Extensible Markup Language XML är ett standardiserat textformat för att kunna utväxla data mellan olika system.