Förenkla så att jag förstår

E-handel går att göra hur komplicerat som helst och det går att dyka ner i detaljer tills man står upp över öronen i teknik och har svårt att överblicka vad man egentligen är där för att göra. Tro oss vi vet, vi har utvecklat – och ibland invecklat – e-handel i två decennier nu. Sättet vi har pratat om e-handel har följt rådande trender inom teknik, funnit stöd i de senaste buzzworden och inte sällan utgått från plattformen eller ramverket när vi försökt forma en lösning. Detta måste sluta.

Utgå från människan

Vi behöver prata om e-handel på ett sätt som utgår från de människor som är inblandade. De som köper och de som säljer och de processer som uppstår i interaktionen mellan dessa. Hur kan vi på ett förenklat sätt prata om de mest grundläggande sakerna som behövs för att kunder ska handla? Eller om man ser det ur e-handlarens perspektiv, för att vi ska sälja?

E-handel är ju egentligen bara handel med ett e- framför och själva definitionen av handel är att något av värde byts mot något annat av värde. Dumt simpelt, fast bra att komma ihåg när vi ska försöka förenkla hur vi pratar om och arbetar med e-handel. Gör vi det lätt för något med värde att byta ägare så är det rimligt att anta det finns bra förutsättningar för handel att uppstå. (Eller e-handel om handeln är digital.)

Vilka är hindren?

Vad är det då som står i vägen för att något med värdet ska byta ägare?

När vi pratar utifrån kunden eller den presumtiva köparens perspektiv så blir det lätt för oss att fatta galoppen.

Jag hittar inte.

I min värld existerar du inte, produkterna du säljer vet jag inte ens finns. Sannolikheten att jag skulle handla av dig är noll.

Jag fattar inte.

Du beskriver inte din produkt på ett sätt jag förstår. Hur ska jag veta huruvida det du säljer är det jag letat efter? Jag har ingen aning och det bygger knappast förtroende.

Jag kan inte.

Det är en lite för stor ansträngning för mig att handla från dig. I ärlighetens namn vet jag knappt om det är möjligt och jag pallar faktiskt inte att ta reda på det.

Jag vill inte.

Varför skulle jag? Inget av det du presenterar känns relevant eller det minsta tilltalande. Man kan nästan tro att du inte känner mig. Hur som helst… hej då!

Läser vi mellan raderna i raljerandet så uppmanar kunden oss att göra något.

  • Gör synlig så att jag hittar
  • Gör tydlig så att jag fattar
  • Gör möjlig så att jag kan
  • Gör relevant så att jag vill

Detta svarar på frågan om vad det är vi ska prata om och varför vi ska prata om det när vi pratar e-handel. Det är först nu och inte tidigare vi borde ställa oss frågan hur.