Behovsstyrd utveckling – vägen till en God Jul

Det är allt för lätt att basera sina beslut på andras åsikter och aktuella trender. Är frågeställningen dessutom komplex, svår att överblicka och omfattar områden eller kompetenser där man känner sig osäker blir det ännu lättare att ryckas med. Men inga beslut bör fattas enbart baserat på andras erfarenhet, kunskap eller preferenser. När det gäller stora projekt inom IT och e-handel är det vanligt att ramla i fällan och basera hela lösningen på någon annans behov:

-    ”Vi ska ha en standardlösning, det som alla andra har på sin e-handelsplats”

Och visst finns det en mängd väl beprövade funktioner som redan är specificerade och utvecklade som man kan, och ska, dra nytta av... MEN varför ska du betala för de delar du inte har nytta av? Och vilka delar är prioriterade för din verksamhet? Vad ska tas fram först för att korta ner ledtiden för en första version av din lösning så att du kan börja öka din försäljning så fort som möjligt?

Man kan lösa det mesta rent teknikmässigt idag och de stora (läs dyra) bitarna handlar istället om att lösa rätt saker. Ingen funktion är så dyr som den som aldrig används. Det handlar inte heller bara om tiden som går åt för att utveckla funktionerna utan också om komplexitet och överblick i lösningen för de som sedan ska använda systemet som sitt dagliga verktyg.

Det varmaste tips jag kan ge dig som vill starta eller vidareutveckla din e-handel är att ta dig en rejäl funderare på vad du vill uppnå med din nästa lösning och för vem du i så fall bygger den. Och glöm inte att ta hjälp och dra nytta av allas erfarenheter och kunskap, ÄVEN en möjlig leverantör, tidigt i processen. På så sätt kommer du snabbare fram och kan undvika vanliga misstag på vägen.

Tror du på allvar att Tomten skulle kunna leverera rätt paket till alla miljontals mottagare under en kväll utan att ha baserat sin lösning på hans egen unika verksamhet och dess målsättningar?

Skissen ovan kan se enkel ut men sanningen är att en något djupare och mer genomtänkt variant baserad på din verksamhet är en bra startpunkt och ett mycket bra verktyg att utgå från när du ska ta nästa steg för din e-handel. Börja med att tänka igenom mål, målgrupper (externa och interna) som kan uppfylla dessa mål och deras behov.

Vi har erfarenhet av att driva den här typen av konceptutveckling och behovsanalys i Workshop-format hela vägen fram till ett färdigt underlag för utveckling. Det har visat sig vara extremt värdefullt både för den interna verksamheten och för resultatet på lösningen som i slutändan byggs. Och dessutom går det mycket snabbare och blir billigare än vanliga förstudier. Hör av dig så berättar vi mer!