Lyckas med din sökmotoroptimering (SEO) – del 2 av 2

I den andra delen av "Att lyckas med sin sökmotoroptimering" tittar vi på vad du bör tänka på för en enskild sida som du vill fokusera på. Jag kommer också att berätta om ett par vanliga fel vi ofta ser i både små och stora lösningar.

Fyra viktiga komponenter för SEO-vänliga texter

Ett vanligt problem vi ser är att de personer som skriver produkttexter inte har någon kunskap kring hur de ska skriva sökmotorsoptimerade texter. Fyra enkla och grundläggande tips är nyckelordsanalys, implementering av nyckelord, alt-texter för bilder och beskrivande call to actions (länktexter).

  1. Tänk först ut vilka nyckelord som är viktigast för sidan (det finns även verktyg du kan använda).
  2. Försök sedan att inkludera dessa i rubriker och i brödtexten – gärna flera gånger. Har du förkortningar som nyckelord så kan det löna sig att även skriva ut förkortningen i text för att inte tappa de sökorden.
  3. Se till att sätta en ALT-text (text som beskriver bilden eller vart bilden är länkad för de program eller användare som ej kan se bilden) på samtliga bilder.
  4. Se till att alla dina länkar är beskrivande i stället för det vanligt förekommande ”Klicka här”.

Skriv för människor, inte för sökmotorer

Något som är värt att nämna när det gäller sökmotoroptimerade texter är att det aldrig ska upplevas som att du skriver texten för sökmotorerna. Se till att behålla den röda tråden i texten och fokusera på att det ska vara lättläst för användaren, men ha sökmotorerna i åtanke.

Ett sätt är att försöka tänka som en sökmotor. Gå in på sidan du vill optimera, om du inte ser någon färg och form eller bilder på denna sida utan bara en URL en rubrik och en text, speglar dessa då innehållet på sidan? Om de gör det så kan du känna dig nöjd och gå vidare. Om inte, då kan du vara säker på att sidan inte heller kommer att få en hög ranking hos sökmotorerna.

Vänliga URL:er

Google lägger stor vikt vid adressen (URL:en) till den sida som ska indexeras. Finns sökordet med i domännamnet så rankas också träffen högre, vilket gör att vänliga URL:r är viktigt ur det perspektivet. Med "vänlig URL" menas att den beskriver sidans innehåll i naturlig text för en mänsklig besökare.

Vi rekommenderar att du försöker få med namnet på sidan eller produkten även i URL:n. Värt att tänka på är också att Google ser en sida med och utan www som två separata sidor som då rankas individuellt, så se till att detta hanteras som en och samma sida i er lösning.

Rubriker – hierarki och sökord

När det gäller rubriker finns det ett vanligt misstag som vi ofta ser, nämligen hur man i sidans HTML-kod har specificerat hierarkin för rubriker i texten. Detta görs med så kallade  H-taggar.

Ur ett sökmotorperspektiv ska det på alla sidor finnas exakt en H1-tagg med den viktigaste rubriken, normalt sett namnet på sidan eller produkten.

Därefter kan ytterligare rubriker finnas, men dessa ska då sättas upp med en lägre siffra. Rekommendationen är att det aldrig ska finnas några glapp i numreringarna. Se därför till att använd H-taggar i fallande ordning (H1, H2, H3 och så vidare).

Har du viktiga nyckelord som du värderar högt är det bra om du kan få med dessa även i rubriken.

Unika titlar och beskrivningar

Ett annat vanligt problem vi ofta ser är fel användning av META-taggar (information om sidan).

Ofta missar man att sätta unika titlar eller beskrivningstexter i sin sökmotortext. Detta kan få Google att tro att det är duplicerat innehåll på hemsidan, vilket då sänker sidornas rankning. Därför bör du alltid sträva efter att få till unika texter och att inte samtliga X tusen produktsidor innehåller samma beskrivande meta description text (eller ingen alls!).

Wipcore rekommenderar att alltid kunna ha en automatiskt satt titel i stil med ”Köp produkten [X] från Företag ABC i dag!”, där [X] sätts till produktnamnet, men att det ska vara möjligt att skriva en helt unik titel och beskrivning för de produkter du vill fokusera extra på.

Text / HTML

I stort sett samtliga sökmotorer beräknar mängden text kontra mängden HTML-kod på en sida som en faktor för att kalkylera sidans relevans. Ju högre procentuell mängd text du har, desto bättre än chansen till en hög ranking. Genom en bra grund baserat på ett välkänt designmönster såsom MVC (Model-View-Controller) kan du få ner mängden HTML, samtidigt som detaljerade beskrivande texter kan öka upp textmängden på samtliga sidor.

Prestanda

En faktor som fått allt större betydelse är sidornas prestanda. En snabb sidladdning kan leda till högre rankning än  konkurrenter om du har följt övriga rekommendationer kring SEO. Prestandan är dock ännu viktigare för användarupplevelsen där det finns många studier som visar att besökare börjar lämna en sida om laddningstiden tar längre tid än 2 sekunder.

Sammanfattning

Det finns många aspekter att tänka på när det gäller sökmotoroptimering. Du behöver inte lösa allt på en och samma gång utan prioritera de viktigaste sidorna för din verksamhet.

Gör därefter en analys av dessa sidor för att avgöra vilka punkter som är viktigast att rätta till och börja förbättra en sida i taget. Både Google Analytics och Google Search Console är utmärkta verktyg att mäta förbättringar med och då får du också en bekräftelse på om du är på rätt väg med just de nyckelord du tycker är viktiga.

Med tiden brukar också nyckelorden förändras och då är det viktigt att du gör nya analyser för att ständigt förbättra sin hemsida för att på så sätt locka fler besökare.

Behöver du hjälp? Kontakta oss

Om du behöver hjälp med ditt SEO-arbete finns vi till hands. Läs mer om hur vi jobbar med SEO eller kontakta oss direkt.