Öka konverteringen med hjälp av användartester och heatmaps

Om du vill öka antalet konverteringar är användartester och heatmaps bra metoder för att ta redo på hur dina besökare använder din webbshop och identifiera eventuella hinder.

 

Analysera och jämför dina kunders beteenden

Nämn det företag i dag som inte vill öka antalet konverteringar i sin webbshop, oavsett om det rör antal order, anmälan till nyhetsbrev eller hur många som läser en viss artikel. Wipcore har tidigare skrivit artiklar om hur du med Google Analytics hjälp kan sätta upp din miljö för att göra mätningar av det här slaget möjliga (Kom igång med Google Analytics del 1-3), men hur vet du vad dina besökare klickar på när en konvertering misslyckas?

Med hjälp av någon som har erfarenhet av många olika lösningar och olika branscher kan du snabbt jämföra och analysera dina kunders beteenden. En förutsätter för att jämförelsen ska ge bra utfall är att din målgrupp följer samma eller liknande mönster och beteenden som i andra fall lett till en konverterad kund. För att säkerställa detta finns det två enkla tillvägagångssätt som vi på Wipcore rekommenderar, användartester och heatmaps.

Användartester

Användartester är kanske den enklaste metoden som finns för att få fram konkreta förändringar du kan göra för att nå ökad konvertering.

Börja med att välja ut ett par bekanta i din närhet som passar in i den målgrupp du vill nå. Ju mer de passar med din målgrupp desto bättre utslag får du, exempelvis kan det vara värdefullt att de har lika mycket internetvana som dina kunder har. Sätt personen framför datorn/surfplattan/telefonen och be hen att utföra ett specifikt scenario exempelvis:

”Du är ute efter Bob Dylans senaste cd-skiva och vill köpa den åt din bror, hur skulle du gå tillväga?”

Under tiden som försökspersonen klickar sig fram för att lösa scenariot är det viktigt att denne berättar högt hur hen tänker. Baserat på hur personen tänker och hur denne klickar kan du snabbt identifiera eventuella hinder som behöver lösas. Det behövs i regel inte mer än 3-4 användartester för att ringa in de mest akuta problemen.

Det finns också bra programvaror man kan använda där du kan spela in både det du ser på skärmen och ljudet för att kunna spela upp ett användartest i efterhand.

Heatmaps

En annan metod (som tidigare varit relativt kostsamt) är att ta fram och studera så kallade heatmaps.

För er som inte känner till begreppet heatmap så handlar det om att mäta var besökarna klickar och presentera detta grafiskt genom en värmefärgskala direkt på sidan. Ju fler klick på samma ställe, desto varmare färg. Utifrån denna information kan man enkelt göra snabba analyser och se vilka förändringar som behöver göras för att öka konverteringarna. 

Crazyegg är ett smidigt verktyg för heatmaps

Ett smidigt verktyg som vi på Wipcore själva ofta använder är också ett av de mest populära verktygen för att få fram heatmaps, nämligen Crazyegg. Verktyget är gratis i 30 dagar och kostar därefter från 29 USD i månaden. Rent tekniskt behöver man installera ett javascript som körs på varje sida, samma princip som Google Analytics. Därefter är det bara att sätta upp vilka sidor man vill mäta. I CrazyEgg är det sedan enkelt att filtrera statistiken så att man endast ser klick från exempelvis en viss kampanj, endast nya besökare, besökare från en viss domän etc.

Heatmap-exempel

I exemplet nedan kan man se hur heatmapen för förra versionen av wipcore.se ser ut. Här ser man tydligt att det är relativt jämn spridning bland artiklarna och mycket fokus på länkarna ”Om Wipcore” samt ”Kontakt” och ”Medarbetare”.

På bara ett par dagars insamling kan man se om det finns texter/länkar man kan ta bort, om det finns information som borde byta plats och få en bra bild av vad besökarna egentligen är ute efter.

CrazyEgg_Wipcore.png

Heatmaps passar utmärkt för landningssidor

Många företag arbetar i dag med landningssidor där man har tydliga mål för vad man vill uppnå och där är heatmaps ett utmärkt och enkelt sätt att bekräfta att landningssidan är optimerad för det mål man satt upp.

Kontakta oss

Kontakta Wipcore så berättar vi mer om dessa metoder och hur de skulle kunna användas för att hjälpa dig att nå ökad konvertering i e-handelsrymden.