5 sätt att misslyckas med ditt e-handelsprojekt

Det finns forskning som säger att åtta av tio e-handelsprojekt misslyckas eftersom man inte lyckats leverera önskad funktionalitet i tid utan att överskrida budget. Varför blir så många e-handelsprojekt misslyckade? Med 18 år i e-handelsbranschen och över 200 unika e-handelsprojekt bakom oss vet vi på Wipcore hur man både lyckas och misslyckas med sitt e-handelsprojekt. Här är 5 sätt som framgångsrikt leder ditt e-handelsprojekt till ett misslyckande. Gör dem inte!

1.     Undvik att sätta tydliga och mätbara mål

All funktionalitet man vill åstadkomma i ett e-handelsprojekt behöver ha ett syfte. Man behöver både som beställare och som leverantör förstå syftet för att kunna avgöra hur man bäst kan lösa en funktion på bästa sätt för att nå önskat resultat. Det är genom de satta målen man kan mäta om ett e-handelsprojekt blev framgångsrikt eller inte.  Det spelar ingen roll om man håller både tidsplan och budget, om målen ändå inte uppfylls. Det är därför oerhört viktigt att man i alla e-handelsprojekt först bestämmer vad man vill uppnå för mål och att det är målen som styr vilken funktionalitet som skall implementeras.

2.     Allt måste finnas med från början

E-handel 1.0 skall inte ha all funktionalitet som man vill åstadkomma. Har den det så har man garanterat lanserat för sent och mycket av det som tagits fram kommer aldrig att användas och bidra till att man når sina satta affärsmål. Alla inom en organisation har sina behov och sina önskemål där varje funktion är jätteviktig. Genom att prioritera hela kravlistan efter vad det levererar i värde kan man snabbt hitta vad som är ”good enough” och man når en snabbare lansering. Grundinvesteringen blir lägre och den kan snabbare börja betala sig. En snabb lansering och en fortsatt kontinuerlig utveckling där man löpandeprioriterar vad som är viktigast just nu utefter kundernas, marknadens och den interna organisationens behov är nyckeln till framgång.

3.     Tidsbrist

I dagens slimmade organisationer har de flesta redan fullt upp med sina nuvarande arbetsuppgifter. Det är därför viktigt när man påbörjar ett E-handelsprojekt att tiden för inblandade nyckelpersoner frigörs så att de kan fokusera på projektets framgång. Att anlita Wipcore eller några andra e-handelsexperter innebär inte att man kan fokusera på annat. Man behöver hela tiden kunna svara på detaljfrågor, vara delaktig i testning av funktionalitet, vara delaktig i kravhanteringen, hantera interna frågor och önskemål, mm. Ett e-handelsprojekt tar tid och genom att se till att den tiden finns så är man ett steg närmare ett lyckat projekt.

4.     E-handel = IT-system

Det är idag som tur är inte lika vanligt att det är IT-avdelningen som ansvarar för att driva igenom e-handelsprojektet även om det fortfarande förekommer. Men även om projektet ligger på marknadsavdelningen eller på ett helt eget ben inom organisationen så är det fortfarande vanligt att man ser satsningen som ett klassiskt IT-System med tydliga start och slutdatum och där fokus ligger på de interna användarna och de interna processerna istället för att driva försäljning. Att nå framgångsrik e-handel är en aktiv process som hela tiden måste förädlas. Genom branschkunskap, mätning, analys och ökad kundkännedom fortsätter man att hela tiden ta rätt beslut i form av ny funktionalitet och förbättrade processer som hjälper till att nå sina uppsatta mål.

5.     Bristande kommunikation

Den största orsaken till att ett projekt misslyckas är bristande kommunikation. Det kan vara i den egna organisationen, mellan kund och leverantör eller inom projektteamet. En styrgrupp behöver tidigt sättas upp för att sätta tydliga ramar och förväntningar. Mål behöver definieras och man behöver analysera vilka typer av kompetenser som är nödvändiga för att lyckas. Förväntningarna på inblandade leverantörer måste också vara tydlig för att minimera konflikter under projektets gång.

Ständig kommunikation är nödvändigt för att utveckla ett tätt samarbete. Genom bra och lättarbetade verktyg förenklas kommunikationen för alla inblandade samtidigt som kunskapen sprids.

Men man får inte glömma att det är ni som beställare som är experter på er bransch, era kunder och era produkter/tjänster. Leverantören kommer in med expertis inom sitt område. Genom ett tätt samarbete där man lär sig av varandra får man ut det bästa av båda världar.