Standardiserad E-handel

Vi tycker att du ska lägga dina pengar på rätt saker och inte på att utveckla något som har blivit utvecklat tusentals gånger tidigare. Det är precis det som är tanken med att använda en standardiserad plattform för sin e-handel. Har du inte ambition eller behov att vara avsevärt annorlunda från någon annan avseende hur kunder handlar i din butik är det antagligen en standardiserad e-handelsplattform du ska satsa på.

Fördelen med att köra en standardiserad plattform är att du har goda förutsättningar att komma igång snabbt även med en begränsad budget. Tid och pengar kan istället läggas på värdeskapande aktiviteter som innehåll och marknadsföring.

Standardiserad e-handel vs skräddarsydd utveckling

En standardiserad e-handelsplattform ska vara nästan helt rätt till nästan alla. Utmaningar uppstår dock när du vill göra sånt som faller utanför det som är rätt för de flesta. Det är i dessa fall det är läge att fundera på en skräddarsydd lösning. Även om en standardprodukt ger dig en bra grund att stå på är det inte säkert att den går att vidareutveckla utifrån dina speciella behov. Att anpassa en standardprodukt till att göra sånt den inte är avsedd att göra kan i många fall bli dyrare än ett projekt där allt skräddarsys från början.