(Re)targeting och sociala media

Eftersom mer än 80 procent av svenska internetanvändare använder sociala media av något slag är chansen stor att din målgrupp hänger där. Med hjälp av de spår vi lämnar efter oss online och din kunddata kan du med precision nå dem med relevanta budskap och öka din omsättning.

Targeting och retargeting

Vi lämnar hela tiden spår efter oss online. Targeting och retargeting handlar om att använda de spåren för att skapa specifika målgrupper och annonsera för användare som på något sätt visat intresse för ditt budskap tidigare med mer precisa budskap, till exempel att ladda ner ett white paper, köpa en viss produkt (Instagram introducerade Instagram Shopping i Sverige så sent som i april 2018) eller kontakta dig för en demo av din tjänst.

Hur Wipcore jobbar med (re)targeting och sociala media

Wipcore hanterar inte dina sociala media-konton – det finns det andra som kan bättre – men som e-handelsbyrå ser vi jobbet att driva relevant trafik till din sajt med hjälp av (re)targeting som en naturlig del av helheten. Med hjälp av statistik och användarinformation maximerar vi dina kampanjer så att du når rätt personer med rätt budskap i rätt kanal vid rätt tidpunkt.