Wipcore
The Ecommerce Agency/
Gothenburg

Google Ads för små och medelstora företag

Annonsera online med Wipcore och nå fler kunder! Med vårt anpassade paket för mindre annonsörer får du en slagkraftig partner som levererar tillväxt på nätet.

Kom igång med din sökmarknadsföring med en värdekod från Wipcore för 750.- genom att kontakta oss på 031-762 30 00 eller info@wipcore.se

Komplett Digitalmarknadsföring

I vårt Google Ads erbjudande till små och medelstora företag (SME) kombinerar vi insikter från vårt arbete med större konton och anpassar dem till behoven och budgeten för mindre konton. De vanligaste utmaningarna vi ser hos mindre aktörer på nätet är ett underskott av innehåll, både grafiskt och textuellt, som oftast upphandlas av en reklambyrå. Oftast finns heller ingen SEO strategi eller utarbetade och optimerade landningssidor som man traditionellt får från en IT-konsult. Eftersom vi på Wipcore sitter på en samlad kompetens inom den digitala marknadsföringen så kan vi erbjuda ett komplett paket med allt som krävs för en framgångsrik digital sökannonsering, skräddarsytt till behoven och utan att spräcka budgeten.

Experter inom SEO/PPC

Vi tar fram relevanta sökordslistor, optimerar budgivningsstrategier och sökinriktningar (så som teknikstyrning, demografi, etc.). Om det krävs en insats för att skapa upp eller förbättra det grafiska materialet, som vid tex Display Remarketing, så skapar vi målgruppsanpassat annonsmaterial. Sedan skapar vi upp Er Google Ads kampanj och optimerar denna kontinuerligt. Wipcores analysteam sätter även upp en kundanpassad mätning så att man kan följa sina resultat i realtid och hålla sig uppdaterad med de senaste förändringarna i nyckeltalen.

Lägsta CPC eller högst ROI - Du väljer

Vi optimerar utefter kundanpassad målbild och affärsbehov. Oftast har mindre företag en högre nytta av att nå ut till fler sökare som liknar den redan befintliga kundstocken än att sikta brett över hela vertikalen för marknaden. Samtidigt kanske man är i en expansionsfas och då kan marknadsföringsdata ur en bredare Google kampanj vara en värdefull resurs i det arbetet.

Oavsett mål och förutsättningar så levererar Wipcore resultaten!