Streaming av TV och film allt populärare e-handel

Streaming av TV och film har funnits ett tag i Sverige men den kapprustning som påbörjats mellan olika leverantörer ser ut att kulminera nu under hösten då amerikanska aktörer som Netflix och HBO gör lanseringar mot den svenska marknaden.

Under natten till idag smyglanserade Netflix sin tjänst och HBO säger sig vara på gång med ett första erbjudande inom, två veckor. I sverige finns redan lokala aktörer så som Viaplay från Viasat som erbjuder en bredare upplevelse än de enskilda kanalernas egna playtjänster.

Kriget om marknadsandelar för e-handel kring strömmad TV och film är med andra ord i full gång. Vi ser med spänning på utvecklingen. Risken är självklart ett priskrig i starten men förhoppningsvis så går den fasen fort över. I slutändan så är det ju ändå innehåll och kvalitet i kombination med bra service och tillgänglighet som slutkunden efterfrågar - det har vi i alla fall e-handeln lärt sig i andra segment . Där får vi som utvecklar e-handelslösningar åt film- och TV-leverantörerna ta vara på våra erfrarenheter och driva i den riktningen.