Retorik - konsten att tala

Kom precis tillbaka från en av de mest inspirerande föreläsningarna jag har varit på. Den handlade om retorik och hölls av Jakob Brunnström från Mindset. Givetvis kunde han alla konstens regler och gjorde en mycket bra och välformulerad dragning om ämnet. 

Det käns alltid bra att hämta inspiration i område som man har nytta av i vardagen, men kanske inte alltid reflekterar över. Jag märker på mig själv att jag mycket lättare tar till mig ett budskap om det presenteras på ett bra sätt och det gäller troligen för de flesta.

I retorik blir man ju aldrig fulländad utan kan ständigt förbättra sig oavsett utgångspunkt, och ju bättre man blir desto roligare är det att fortsätta att förbättra sig. 

Många känner säkert igen retorikens tre hörnpelare som Aristoteles lade grunden till: Ethos, Pathos och Logos. Vi fick en liten stund på oss att diskutera med närmsta bordsgranne vad vi var bra på. Personligen så är det definitivt logos som är min personliga styrka, därefter Ethos och det jag skulle behöva arbeta mest med är Pathos. Säkert ganska typiskt för mig och många andra svenska ingenjörer :-)

Låt oss bara kort gå igenom vad de tre olika står för:

Ethos är Etiken, auktoriteten och trovärdigheten. Vad åhörarna känner till om bakgrund, vilken uppsyn du väcker. Om man är svag på detta område, kanske är okänd för lyssnarna så går det att låna Ethos t.ex. genom att referera till lagar, eller andra säkra källor som är allmänt kända.

Pathos står för känsla och passion. Vi kan nog alla instämma i hur mycket bättre man lyssnar på någon som har passion för ett ämne och hur detta kan smitta av sig. Det kan till och med vara så att man blir intresserad av ett ämne som man inte alls hade intresse för innan om föreläsaren är tillräckligt passionerad.

Logos förklarar nog sig själv ganska bra, det handlar om logiken och att resonemangen håller ihop, att de går att bevisa. Det som sägs bör vara förnuftigt.

Okey, så då har vi lite grunderna till retoriken, men hur gör man då ett bra framförande?

Ja, det handlar ju mycket om 3 saker: öva, öva och öva!

Men finns det något sätt man kan bygga upp sin presentation på för att få fram budskapet på ett bra sätt? 

Jo självklart finns det! Jakob tog upp den klassiska retoriska dispositionen som består av dessa 6 delar:

  1. Inledning
  2. Berättelse
  3. Tes
  4. Argument
  5. Möta tvivel
  6. Avslutning

Man kan dessutom med fördel också addera till ett steg innan: Inbjudan! För hur ofta finner vi inte oss själva i situationer där vi inte vet varken agenda, syfte eller mål!?

Kan vi inte bara lova varandra en gång för alla att innan vi bjuder in till något, t.ex. ett möte, en presentation eller liknanden att alltid innan tydligt deklarera: 

  • Agenda
  • Syfte
  • Mål
  • Ev. Förberedelser

Det underlättar ju för alla och vår tids värsta tidstjuv kan elimineras: de ineffektiva mötena.

Ok då har vi dragit lite teori. Men hur skall man faktiskt få något att hända? Jag tror att man skall börja med att hämta inspiration. Lyssna på dina favorittalare, fråga dina vänner vilka favoriter de har och brädda dina intressen. Analysera gärna hur de får fram sitt budskap och hur de har arbetet med retorikens hörnstenar och hur dispositionen ser ut. 

Och kom ihåg: Budskapet skall inte bara ut, det skall in också!