Mer om de nya lagarna för e-handel som träder i kraft i år

Jag vill först passa på att tacka för en för en trevlig kunskapseftermiddag med många bra diskussioner på Setterwalls advokatbyrå den 4:e februari. Det var en vitt spridd skara deltagare med representanter från såväl handlare som leverantörer som var intresserade av de förändringar som kommer med den nya lagstiftningen som träder i kraft den 13 juni 2014.

Direktivet berör många delar av handeln men störst förändringar blir det ändå för e-handel varför vi på Wipcore självklart är extra intresserade. En del som kanske inte primärt kopplas till e-handel är det utökade regelverket för handel utanför affärslokaler. Denna del i distanshandelsregelverket syftar till att få mer kontroll på t.ex gatuhandel. Det som ändå är intressant här är den nya trenden vi ser med så kallade pop-up stores där e-handlare slår upp tillfälliga butiker på allmänna platser. Enligt den nya lagstiftningen ska all sådan handel med sammanlagt pris > 400 SEK falla under detta regelverk.

Många e-handlare, exempelvis inom kläder och konfektion konkurrerar idag med uppförandekoder och i den nya lagstiftningen blir det obligatoriskt att informera om dessa på sin sajt. Överlag kan man säga att de nya lagändringarna förstärker ärlighet och öppenhet vilket självklart är en positiv effekt.
För försäljning av digitala media så som appar och musik för nedladdning blir det också krav på informera om vilken utrustning och miljö som krävs för att kunna använda produkten. Det låter kanske självklart och borde vara det frö alla företag med kunden i fokus men nu blir det även en del i lagen.
Kortfattat kan man säga att om du inte informerar om avgifter och begränsningar INNAN kunden tar beslut kan du inte heller kräva att kunden fullföljer köpet och betalar de avgifter det innebär.Förutom de ökade kraven på information blir det också hårdare styrning för att inte på förhand kryssa i val åt kunden (opt-in: kunden

måste välja aktivt själv) för t.ex. extra tjänster som ger en merkostnad för kunden.
Den nya lagstiftningen berör också andra kanaler för distanshandel såsom mobil och vilka krav på information som måste anges oavsett kanal. I de kanaler det ej är lämpligt att få med all information måste denna information istället kunna nås via hänvisning till annan plats eller kanal. Vår hårda hållning i Sverige om att ångerrätten automatiskt förlängs till ett år, om du som handlare glömmer att informera om detta på din sajt, kommer nu också att gälla i hela EU.

Konsumentverket kommer ansvara för att ta fram mallar för information om ångerrätt som handlare kan använda för att säkerställa att de har med all information som krävs. Inget datum för när dessa mallar ska vara klara men vi hoppas i alla fall på att det ska vara klart i god tid innan lagen träder i kraft den 13 juni.
En fråga som diskuterades hett under kvällen gällde den nya synen på ångerrätt av produkter som inte är i ”väsentligen oförändrat skick”. Enligt den nya lagen ska kunden ha rätt att returnera en vara oavsett. Handlaren ska istället kompenseras med avdrag för värdeminskningen. Här var diskussionerna heta eftersom värdet är helt olika beroende på varans funktion och egenskaper. Ett kul exempel som togs upp var leksaker i form av samlarfigurer där värdeminskningen är enorm om förpackningen är bruten men lagen ger kunden rätt att testa funktion och egenskaper innan de bestämmer sig. Här saknar vi snarare ett direktiv för vem som sätter värdet, egenskapen och funktionen. För handlaren är det ett samlarobjekt men för kunden en leksak, vem har rätt? Och vad gäller för parfym eller en flaska vin, är det smak och lukt eller flaskans utseende som är egenskap och funktion?

Som alltid när det kommer omvälvande förändringar i lagar kommer det att ta tid att hitta rätt väg, säkert flera år innan de olika landens egna tolkningar lyfts och får prejudicerande fall och praxis i EU-domstolen.

När jag ändå pratar om ångerrätten så vill jag också nämna att den nu även kommer gälla auktioner som uteslutande sker över distans (läs främst online).
I den nya lagen styrs också såväl leveranstid som spann för den tid som får gå innan återbetalning för retur.