E-handel B2B

Vad är den stora skillnaden mellan B2C och B2B när det kommer till e-handel? På ytan börjar lösningar för B2B likna dem för B2C men den första och största skillnaden mellan dem ligger i slutkundens perspektiv.

“Att handla inom B2B är en arbetsuppgift, inte ett nöje!”

Om er e-handelslösning kan bidra till att göra kundens arbete enklare och till och med lustfyllt har ni kommit en bra bit på vägen med att skapa lojalitet långt ner i organisationen hos era kunder. 

Ju mer värde och service ni kan ge med er e-handelslösning, desto större chans har ni att behålla befintliga kunder, locka in nya och och öka er konvertering.

Bra användarvänlighet i form av enkelhet och tydlighet i köpflöden och information är minst lika viktigt, om inte viktigare, i en lösning för B2B jämfört med B2C. Även inspiration och upplevelse är faktorer som oftast missas i B2B-lösningar men som har stark påverkan på lojalitet och nöjdhet hos era kunder.

Kundens bästa arbetsverktyg

Men där du verkligen vinner dina kunder är i funktioner, flöden och verktyg som gör dina kunders vardag enklare. Exempel på sådan funktionalitet som kan ge er lösning mervärde hittar du inom områden som:

  • Hjälp att ta fram rätt produkter (navigering, sök med filtrering och rekommendationer)
  • Enkelt att handla (snabborder, kopiera tidigare ordrar, paketeringar)
    Status för aktiva order och leverans (och transparens även i era interna flöden
  • Hantering av betalning och fakturor
  • Inköpslistor
  • Orderhistorik och information knuten till köpta produkter
    Exakt vilka delar som ska prioriteras och som ger mest värde för pengarna beror på hur er egen verksamhet och hur era kunders dagliga arbete och flöden ser ut. Analys med intervjuer och användartester och kartläggning av effektmål är en bra grund för prioritering tillsammans med ROI-kalkyler.

Kort om Wipcore

Vi har hjälpt företag med e-handelslösningar för B2B sedan mitten på 90-talet inom branscher så som medicin, elektronik, industri, möbler och konfektion. Vi erbjuder allt från rådgivning och guidning på strategisk nivå inför en e-handelssatsning, projektledning och utveckling av teknisk lösning till stöd i ert dagliga arbete kring försäljning i digitala kanaler.