Cyber Monday

Idag är det den s.k. Cyber Monday, vilket i USA brukar vara årets bästa dag för e-handeln. Begreppet myntades på shop,org år 2005 och är e-handelns motsvarighet till Black Friday, vilket brukar räknas som årets bästa handelsdag inom den fysiska handeln. Black Friday infaller alltid dagen efter Thanksgiving.

Frågan är hur väl vi i Sverige har anammat Cyber Monday? Vi har ju inte samma koppling till Thanksgiving, men däremot är ju tajmingen bra efter löning och inför jul vilket borde ge bra förutsättningar. Så för alla er e-handlare där ute så önskar jag er en riktigt omsättningsrik e-handelsdag.

Läs mer på ehandel.se och Wikipedia