Att lyckas med sin Sökmotoroptimering (SEO) – Del 2

Då har vi kommit till den andra delen kring hur man lyckas med sin sökmotoroptimering.

För er som ännu inte läst den första delen så finns den att läsa här: Att lyckas med sin sökmotoroptimering – Del 1.

I detta kapitel tittar vi på vad man bör tänka på för en enskild sida som man vill fokusera på. Jag kommer också berätta om ett par vanliga fel man ofta ser i både små och stora lösningar.

Sökmotoroptimerade texter
Ett vanligt problem vi ser är att de personer som skriver produkttexter på företagen inte har någon kunskap kring hur de ska skriva sökmotorsoptimerade texter. Detta är en viktig del som man ofta missar. Tänk ut vilka nyckelord som är viktigast för sidan. Försök få med dessa i rubriker, i brödtext och gärna flera gånger. Har man förkortningar som nyckelord så kan det löna sig att även skriva ut förkortningen i text för att inte tappa de sökorden. Se till att sätta en ALT-text (text som beskriver bilden eller vart bilden är länkad för de program eller användare som ej kan se bilden) på samtliga bilder. Se till att alla dina länkar är beskrivande istället för det vanligt förekommande ”Klicka här”.

En sista viktigt punkt som är värt att nämna när det gäller sökmotoroptimerade texter är att det ändå aldrig ska upplevas som att man skriver texten för sökmotorerna. Se till att behålla den röda tråden i texten och fokusera på att det skall vara lättläst för användaren, men där man har sökmotorerna i åtanke. Ett sätt är att man försöker tänka som en sökmotor. Gå in på sidan du vill optimera, om du inte ser någon färg och form eller bilder på denna sida, utan bara en URL en rubrik och en text, speglar dessa då innehållet på sidan. Om det gör det så kan du känna dig nöjd och gå vidare. Om inte, då kan du vara säker på att sidan inte heller kommer få en hög ranking hos sökmotorerna.

URL
Google lägger stor vikt på adressen till den sida som skall indexeras. Finns sökordet med i domännamnet så rankas också träffen högre vilket gör att vänliga URL:r är viktigt i det perspektivet. Med vänlig URL menas att den beskriver sidans innehåll i naturlig text för en mänsklig besökare.
Vi rekommenderar att man försöker få namnet på sidan eller produkten även i URL:n. Värt att tänka på är också att Google ser en sida med och utan WWW som två separata sidor som då rankas individuellt, så se till att detta hanteras som en och samma sida i er lösning.

Rubriker
När det gäller rubriker så finns det ett vanligt misstag som man ofta ser, nämligen hur man i sidans HTML-kod har specificerat hierarkin för rubriker i texten. Detta görs med så kallade  H-taggar. Ur ett sökmotorperspektiv så skall det på alla sidor finnas exakt en H1 tagg med den viktigaste rubriken, normalt namnet på sidan eller produkten. Därefter kan ytterligare rubriker finnas men dessa skall då sättas upp med en lägre siffra. Rekommendationen är att det aldrig skall finnas några glapp i numreringarna så se till att använd H taggar i fallande ordning (H1, H2, H3 etc.).
Har man viktiga nyckelord som man rankar högt så är det bra om man kan få med dessa även i rubriken.

Unika titlar och beskrivningar
Ett annat vanligt problem man ofta ser är fel användning av META-taggar (information om sidan) för en sida. Ofta missar man att sätta unika titlar eller beskrivningstexter i sin sökmotortext. Detta kan få Google att tro att det är duplicerat innehåll på hemsidan vilket då sänker rankingen på sidorna. Därför bör man alltid sträva efter att få till unika texter och att inte samtliga X tusen produktsidor innehåller samma beskrivande meta description text (eller ingen alls). Vi rekommenderar att man alltid skall kunna ha en automatiskt satt titel i stil med ”Köp produkten [X] från Företag ABC idag!” där [X] sätts till produktnamnet, men att det skall vara möjligt att skriva en hel unik titel och beskrivning på de produkter man vill fokusera extra på.

Text / HTML
I stort sett samtliga sökmotorer beräknar mängden text kontra mängden html kod på en sida som en faktor för att kalkylera relevansen av en sida. Ju högre procentuell mängd text man har desto bättre än chansen till en högre ranking. Genom en bra grund baserat på ett välkänt designmönster såsom MVC (Model-View-Controller) så kan man få ner mängden HTML, samtidigt som detaljerade beskrivande texter kan öka upp textmängden på samtliga sidor.

Prestanda
En relativ ny faktor som man tror kommer få en allt större betydelse är prestandan på sidorna. En snabb sidladdning kan leda till högre rankning än sina konkurrenter om man har följt övriga rekommendationer kring SEO. Prestandan är dock ännu viktigare för användarupplevelsen där det finns många studier som visar att besökare börjar lämna en sida om laddningstiden tar längre tid än 2 sekunder.

Sammanfattning
Det finns många aspekter att tänka på när det gäller sökmotoroptimering.
Man behöver inte lösa allt på en och samma gång utan prioritera de viktigaste sidorna för er verksamhet. Gör därefter en analys på dessa sidor för att avgöra vilka punkter som har störst behov att rätta till och börja förbättra en sida i taget. Både Google Analytics och Google Web Master Tools är utmärka verktyg för att mäta förbättringar med och då får man också en bekräftelse på om man är på rätt väg med just de nyckelord man tycker är viktiga. Med tiden brukar också nyckelorden förändras och då är det viktigt att man gör nya analyser för att ständigt förbättra sin hemsida och på så sätt locka fler besökare.

Detta var andra delen i hur man lyckas med sin Sökmotoroptimering (SEO). I den sista tredje delen kommer vi komma in mer i detalj på hur man kan mäta de förändringar man genomför men även en del annat smått och gott som missats att ta med i de två första delarna. Tveka inte att höra av er till mig om ni skulle vilja ha mer information om någon specifik del, eller skulle behöva hjälp med att få till en analys av er hemsida.