Användartester & Heatmaps – För ökad konvertering

Nämn det företaget idag som inte vill nå ökad konvertering på sin e-handel oavsett om det rör antal order, anmälan till nyhetsbrev eller hur många som läser en viss artikel. 

Wipcore har tidigare skrivit artiklar om hur du med Google Analytics kan sätta upp din miljö för att göra mätningen möjlig. Men hur vet du vad era besökare klickar på när en konvertering misslyckas? Med hjälp från någon som har erfarenhet av många olika lösningar och olika branscher kan du snabbt jämföra och analysera dina kunders beteende. För att jämförelsen ska ge bra utfall förutsätter det att just din målgrupp följer samma eller liknande mönster och beteenden som i andra fall lett till en konverterad kund. För att säkerställa detta finns det två enkla tillvägagångssätt vi på Wipcore rekommenderar.

Användartester

Användartester är kanske den enklaste metoden som finns för att få fram konkreta förändringar du kan göra för att nå ökad konvertering. Börja med att välja ut ett par bekanta i din närhet som passar in i den målgrupp du vill nå. Ju mer de passar med din målgrupp desto bättre utslag får du, exempelvis kan det vara värdefullt med samma internetvana som era kunder har. Sätt personen framför datorn/surfplattan/telefonen och be dem utföra ett specifikt scenario exempelvis:

”Du är ute efter Bob Dylans senaste cd-skiva och vill köpa den åt din bror, hur skulle du gå tillväga?”

Under tiden försökspersonen klickar sig fram för att lösa scenariot så är det viktigt att personen berättar högt hur han/hon tänker. Utifrån kombinationen av hur personen tänker och hur man klickar kan man snabbt identifiera eventuella hinder som behöver lösas. Det behövs i regel inte mer än 3-4 användartester för att ringa in de mest akuta problemen. Det finns också bra programvaror man kan använda där du kan spela in både det du ser på skärmen och ljudet, för att kunna spela upp ett användartest i efterhand.

Heatmaps

En annan metod som tidigare varit relativt kostsamt är att ta fram och studera Heatmaps. För er som inte känner till begreppet heatmap så handlar det om att mäta var besökarna klickar och presentera detta grafiskt genom en värmefärgskala direkt på sidan.  Ju fler klick på samma ställe, desto varmare färg. Utifrån denna information kan man enkelt göra snabba analyser som leder till ökad konvertering. Ett smidigt verktyg som vi på Wipcore själva ofta använder är också ett av de mest populära verktygen för att få fram heatmaps, nämligen Crazyegg. Verktyget är gratis i 30 dagar och kostar därefter från 9$ i månaden. Rent tekniskt behöver man installera ett javascript som körs på varje sida, samma princip som Google Analytics. Därefter är det bara att sätta upp vilka sidor man vill mäta.
I exemplet nedan kan man se hur heatmapen för förra versionen av Wipcore.se ser ut. Här ser man tydligt att det är relativt jämn spridning på artiklarna och mycket fokus på länkarna ”Om Wipcore” samt ”Kontakt” och ”Medarbetare”. På bara ett par dagars insamling kan man se om det finns texter/länkar man kan ta bort, om det finns information som borde byta plats och få en bra bild om vad besökarna egentligen är ute efter.

CrazyEgg_Wipcore.png

Många företag arbetar idag med landningssidor där man har tydliga mål för vad man vill uppnå och där är Heatmaps ett utmärkt och enkelt sätt att bekräfta att landningssidan är optimerad för det mål man satt upp. Man kan också enkelt i CrazyEgg filtrera statistiken så man endast ser klick från exempelvis en viss kampanj, endast nya besökare, besökare från en viss domän etc.
Genom att lära sig vad ens besökare är ute efter och klickar på hittar du snabbt hinder som minskar konverteringen. Kontakta mig så berättar jag mer kring dessa metoder och hur de skulle kunna användas för att hjälpa er att nå ökad konvertering i e-handelsrymden.

Peter Öxgård, Wipcore

031-762 30 21, peter.oxgard@wipcore.se