Bovision

Snabbt och enkelt - för säljaren, köparen och mäklaren

En digital vision för bostadsmarknaden

Relevansen i fokus driver konvertering och bra upplevelse Det har aldrig varit enklare, eller snabbare, att hitta rätt bostad. Bovisions nya lösning är helt sökdriven och analyserar och anpassar all information för varje bostadsobjekt och varje enskild besökares beteende

Utmaningen

Bostäder är en komplex produkt. Det finns mängder av variationer och egenskaper som behöver hanteras och snabbt kunna sökas fram. Målgrupperna som berörs är också väldigt diversifierade, med vitt skilda drivkrafter för att nå konvertering. Handel med bostäder kräver också en lustfylld och inspirerande upplevelse och snabbt flöde för att etablera kontakt mellan säljare och köpare.

Lösningen riktar sig också till såväl säljare som köpare och mäklare vilket ytterligare ställer krav på att hantera vitt skilda behov. 

Lösningen

För att först sätta grunden med en stabil, högpresterande plattform Användes sökdriven teknik. Sökmotorn Elastic är hjärtat för insamling och presentation av all information i lösningen. Dessutom har varje del i presentationslagret för olika kanaler optimerats så långt det är möjligt med dagens teknik för att uppnå Bovisions fantastiska prestanda.

För att både skapa en enkel och lustfylld upplevelse för bostadsköparen och samtidigt få till det naturliga verktyget för varje mäklare har också stor vikt lagts i det löpande arbetet med användarupplevelse (UX). För att lösa detta har alla parter arbetat väldigt nära och varit engagerade i alla delar genom hela projektet. 

Resultatet

Det har aldrig tidigare varit så enkelt att söka efter bostäder. Med naturligt språk som “villa i göteborg med havsutsikt” eller “lägenhet i Bromma 4 rum” får du blixtsnabbt resultat matchat mot alla egenskaper du angivit i sökrutan.

Lösningen skapar snabbt och enkelt relationer mellan bäst matchande köpare och objekt, men också i möjligheten att hela tiden hålla varje individuell mäklare informerad och på tårna för att kunna driva försäljningen framåt på rätt sätt, i rätt ögonblick.

“Med nya Bovision drar vi på allvar nytta av tekniken och digitaliseringens möjligheter för bostadsmarknaden. Med hjälp av Wipcore har vi tagit fram en lösning som på ytan är enklare än alla konkurrenters att använda men samtidigt hanterar mer data och mer komplexa kopplingar bakom kulisserna. Det faktum att vi också tillgodoser både bostadssökaren och mäklarnas behov och låter dem mötas när det ger mest värde direkt i lösningen är också unikt” 

- Peter Rydås, VD på Bovision.